Ewch i’r prif gynnwys

Llwyddiant yng Ngwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr 2018

10 Mai 2018

ESLA winner
Student Academic Rep of the Year for the College of Arts, Humanities and Social Sciences Rob Lloyd

Mae’r Ysgol wedi bod yn llwyddiannus unwaith eto yn y gwobrau blynyddol eleni. Cafodd ei henwebu ar gyfer sawl gwobr a daeth i’r brig yng nghategori Cynrychiolwyr Myfyrwyr.

Dr Frances Rock, Dr Gerard O'Grady (categori Goruchwyliwr Doethurol Rhagorol), yr Athro Ann Heilmann (Aelod Staff Mwyaf Arloesol), Sarah Millward (Cydlynydd y Flwyddyn ar gyfer Cynrychiolwyr Myfyrwyr) a Rob Lloyd (Cynrychiolydd Academaidd Gorau’r Myfyrwyr am y Flwyddyn) oedd pum enwebai teilwng yr Ysgol.

Hon oedd wythfed flwyddyn y Gwobrau Cyfoethogi Bywyd Myfyrwyr sy’n dathlu’r rheini sy’n mynd yr ail filltir ar ran myfyrwyr yn y Brifysgol. Gwahoddir pawb sydd wedi’i enwebu i seremoni wobrwyo a gynhelir ddechrau mis Mai bob blwyddyn.

Ar ôl ennill gwobr Cynrychiolydd Academaidd Gorau'r Myfyrwyr am y Flwyddyn ar gyfer Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, meddai Rob Lloyd: "Penderfynais fod yn gynrychiolydd myfyrwyr yn fy mlwyddyn gyntaf yng Nghaerdydd, ac mae cynrychioli llais y myfyriwr ar bob lefel ers hynny, o israddedigion i diwtoriaid ôl-radd, wedi bod yn bleser pur. Teimlad gwerth chweil yw gweld effaith gadarnhaol a dylanwad parhaus cynrychiolwyr y myfyrwyr, a byddwn yn ei argymell yn gryf i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan. Diolch yn fawr i’r staff Llenyddiaeth Saesneg am eu parch a’u colegoldeb tuag ata i yn fy rôl, a diolch i Dr Irene Morra yn benodol am ei chefnogaeth a’i chydweithrediad estynedig.

Rhannu’r stori hon