Ewch i’r prif gynnwys

Mannau Cynaliadwy yn croesawu arbenigwyr rhyngwladol ym maes cynaliadwyedd

24 Ebrill 2018

Working together

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd wedi croesawu ei Fwrdd Cynghori Rhyngwladol i Gaerdydd.
Daeth Bwrdd y Sefydliad, sy’n cynnwys arbenigwyr amlwg ar gynaliadwyedd o bedwar ban byd, ynghyd mewn cyfarfod â chydweithwyr yn y Sefydliad, gan achub ar y cyfle i drafod eu gwaith ymchwil a'u partneriaethau â nhw.

Hefyd, cynhaliodd y Sefydliad ei brif ddarlith flynyddol, lle trafododd tri aelod o’r Bwrdd – yr Athro Alison Blay-Palmer, yr Athro Tony Capon a’r Athro Katarina Eckerberg – yr heriau o greu mannau rhyngddisgyblaethol o safbwynt eu hymchwil arbenigol eu hunain.

Meddai’r Athro Terry Marsden, Cyfarwyddwr Sefydliad Mannau Cynaliadwy: "Roeddem ni’n falch iawn o groesawu aelodau ein Bwrdd Cynghori Rhyngwladol i'r Sefydliad yr wythnos hon. Dros ddau ddiwrnod dwys o waith roeddent yn gallu deall yr amrywiaeth o ymchwil sy’n cael ei gynnal yn y Sefydliad a chynnig cyngor arbenigol ar sut y gallwn ddatblygu ein gwaith.

"Roeddem yn falch iawn bod grŵp mor fawreddog o arbenigwyr wedi’u synnu gyda'r amrywiaeth o ymchwil sy’n cael ei gynnal, a’r effaith ryngwladol y mae’r sefydliad yn ei chael. Byddwn yn bwrw ymlaen â llawer o syniadau ac yn trafod eu hargymhellion yn y dyfodol agos."

Dysgu rhagor am aelodau Bwrdd y Sefydliad.

IAB members

Rhannu’r stori hon