Ewch i’r prif gynnwys

Cyfle unigryw i gael golwg ar Wladfa Patagonia, o’r ddwy ochr i Fôr Iwerydd

22 Mehefin 2015

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Eleni, mae'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn dathlu carreg filltir fawr, sef 150 mlynedd ers ei sefydlu yn 1865. I gofio'r digwyddiad arwyddocaol hwn, mae Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd yn cynnal cynhadledd ryngwladol ar hanes a sefyllfa gyfoes y Wladfa ddydd Llun a dydd Mawrth, 6–7 Gorffennaf 2015, yn Adeilad John Percival ar gampws y Brifysgol.

Mae'r digwyddiad yn cynnig deuddydd o bapurau a thrafodaethau ar amrywiaeth eang o bynciau yn ymwneud â'r Cymry ym Mhatagonia, gan gynnwys agweddau ieithyddol, llenyddol, addysgol, daearyddol a chymdeithasol.

Un o'r pethau nodedig am y gynhadledd hon yw bod tua hanner y siaradwyr wedi eu geni a'u magu yn Ariannin. Dyma gyfle gwych felly i gael golwg ar y Wladfa, ddoe, heddiw ac yfory, trwy lygaid pobl o Gymru ac o Batagonia.

Canolfan Uwchefrydiau Cymry America (sydd yn rhan o Ysgol y Gymraeg) sydd wedi trefnu'r gynhadledd mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cymru-Ariannin, Adran Diwylliant y 18fed a'r 19eg Ganrif ac Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin Cymdeithas Cyn-Fyfyrwyr Prifysgol Cymru, a chyda chymorth hael Prifysgolion Santander.

Dywed yr Athro E. Wyn James, o Ganolfan Uwchefrydiau Cymry America: "Roedd sefydlu'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia yn antur arwrol ac iddi arwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol. Mae ei hanes a'i datblygiad yn codi pob math o gwestiynau diddorol a pherthnasol ynghylch hunaniaeth ac ymfudo. Dyma'r tro cyntaf i gynifer o arbenigwyr o Gymru ac Ariannin ddod ynghyd i drafod y Wladfa. Mae pob argoel y bydd y gynhadledd hon yn garreg filltir o bwys yn hanes astudio'r Wladfa Gymreig ym Mhatagonia."

Mae'n briodol iawn mai Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd sydd yn trefnu'r gynhadledd bwysig hon, oherwydd y mae gan yr Ysgol gysylltiadau cryf â'r Wladfa ers blynyddoedd lawer. Cynigir modiwl ar 'Hunaniaeth a Diwylliant y Wladfa' i fyfyrwyr israddedig yr Ysgol ac mae ysgoloriaethau ar gael yn flynyddol i rai ohonynt fynd i'r Wladfa am gyfnod o brofiad gwaith. Mae aelodau o staff yr Ysgol yn darlithio ac yn cyhoeddi'n gyson ar wahanol agweddau ar iaith a diwylliant y Wladfa, ac mae ei Chanolfan Dysgu Cymraeg i Oedolion yn bartner allweddol yng Nghynllun yr Iaith Gymraeg yn Chubut.

Nid oes unrhyw dâl am fynychu'r gynhadledd, ond gofynnir i bawb gofrestru ymlaen llaw (defnyddiwch y ddogfen isod). Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r Athro E. Wyn James, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, Adeilad John Percival, Rhodfa Colum, Caerdydd, CF10 3EU ( JamesEW@caerdydd.ac.uk)

Rhaglen/Programme Cynhadledd y Wladfa 2015

22 June 2015

Programme and registration form for the Patagonia Conference.

PDF

Rhannu’r stori hon