Ewch i’r prif gynnwys

Freedom to Speak Up Guardians

28 Mawrth 2018

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mae staff ymchwil Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd wedi derbyn grant o fri trwy Sefydliad Cenedlaethol yr Ymchwil i Iechyd er mwyn cloriannu rôl newydd yn GIG Lloegr.

Mae’r rôl, ‘Freedom to Speak Up Guardians’, wedi’i sefydlu i helpu i newid agweddau yn y gwaith, yn arbennig lle mae angen i weithwyr y GIG deimlo’n ddigon diogel i ddweud eu dweud am eu pryderon.

Daw hynny, yn bennaf, o ganlyniad i’r sefyllfa yn Ysbyty Stafford ryw 15 mlynedd yn ôl lle y cafodd cannoedd o gleifion eu hesgeuluso a’u niweidio ac na ddaeth pryderon am safonau gwael i’r amlwg o achos tuedd i gadw’n dawel ac anwybyddu neu erlid y staff oedd yn ddigon dewr i’w trafod.

Mae’r rôl newydd yn un arloesol nid yn unig yn y deyrnas hon ond ledled y byd, hefyd. Felly, bydd y prosiect ymchwil hwn yn arwain at ganfyddiadau o arwyddocâd rhyngwladol. Prifysgol Caerdydd sy’n arwain y prosiect a bydd ymchwilwyr o Brifysgol Surrey, Coleg y Brenin Llundain a Phrifysgol Birmingham yn cyfrannu’n sylweddol ato, hefyd.

alt

Dyma gyfle cyffrous i gydweithio ag ysgolheigion uchel eu parch yng Nghaerdydd ac mewn sefydliadau eraill i astudio maes sy’n destun llosg yn y GIG ers amser maith ynghyd â ffordd unigryw o wella arferion ynddo.

Yr Athro Aled Jones, Athro: Diogelwch Claf ac Ansawdd Gofal Iechyd

Dyma ymchwilwyr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd Prifysgol Caerdydd: Y Dr Aled Jones (ymchwilydd arweiniol), yr Athro Daniel Kelly a’r Athro Davina Allen; Prifysgol Surrey: Yr Athro Jill Maben; Coleg y Brenin Llundain: Y Dr Mary Adams; Prifysgol Birmingham: Yr Athro Russell Mannion.

Bydd yr ymchwilwyr yn asesu gwahaniaethau yn y modd mae amryw sefydliadau’n defnyddio’r rôl, sut maen nhw wedi annog gweithwyr i ddweud eu dweud, effaith Freedom to Speak Up Guardians, a yw tynnu sylw at bryderon yn arferol erbyn hyn ac a oes tuedd i erlid y rhai sy’n gwneud hynny wedi diflannu bellach.

Rhannu’r stori hon