Ewch i’r prif gynnwys

Y Brifysgol yn cynnig Llwybrau at radd i oedolion sy'n dysgu

16 June 2015

Adult students sat on grass looking at notes

Arddangos Llwybrau dysgu gradd yn ystod Wythnos Addysg Oedolion

Mae oedolion sy'n dysgu ac sydd am ymgymryd â her addysgol newydd yn cael eu hannog i fynd i sesiynau gwybodaeth ar 18 Mehefin ym Mhrifysgol Caerdydd yn ystod Wythnos Addysg Oedolion.

Bydd y sesiynau'n tynnu sylw at ystod o raglenni Llwybrau'r Brifysgol – cyrsiau rhan-amser anffurfiol a gefnogir, i roi blas i ddysgwyr o sut beth yw astudio ar gyfer gradd.

Caiff Llwybrau eu haddysgu'n rhan-amser, ac maent wedi'u hanelu at y rheini sydd â phrofiad bywyd, y mae'n bosibl nad oes ganddynt gymwysterau blaenorol, neu sydd heb fod ym myd addysg ffurfiol ers sawl blwyddyn.

Cynhelir y sesiynau anffurfiol hyn ar gyfer pobl sydd am ddysgu mwy ar 18 Mehefin rhwng hanner dydd a 2pm neu rhwng 6pm a 7pm, yn Nghanolfan Dysgu Gydol Oes y Brifysgol. 

Bydd y sesiynau'n cyflwyno'r sawl sy'n cymryd rhan i'r rhaglenni Llwybrau, sy'n cael eu cynnig mewn amrywiaeth o bynciau dewisol, gan gynnwys:

Mae llawer o fyfyrwyr sy'n cofrestru ar raglenni Llwybrau yn mynd yn eu blaen i ennill gradd lawn, gan gynnwys Andy Parker, 48 oed, a fydd yn graddio gyda Gradd BA Cyd-anrhydedd mewn Hanes yr Henfyd.

Dywedodd Andy: "O'm mhrofiad i, nid yw oedran yn rhwystr - ac mewn rhai ffyrdd, mae hyd yn oed yn fantais!  Rwyf ar fin gorffen fy mlwyddyn olaf o astudio ar gyfer Gradd Cyd-anrhydedd mewn Hanes yr Henfyd a Hanes, rhywbeth nad oeddwn yn siŵr y byddai'n ymarferol nac yn gyraeddadwy ychydig flynyddoedd yn ôl, ond sydd wedi bod yn uchelgais i mi erioed. Rwy'n credu fy mod wedi dysgu llawer amdanaf fi fy hun yn ystod y tair blynedd diwethaf, ac efallai'n bwysicach byth, am sut rwyf wedi newid ers i mi astudio ddiwethaf. Rwyf wedi dysgu nad yw fy nghof mor dda ag ydoedd 30 mlynedd yn ôl, ond mae'r profiadau rwyf wedi'u cael yn ystod y blynyddoedd hynny wedi bod o fantais mawr."

Dywedodd Dr Zbig Sobiesierski, Deon Dysgu Gydol Oes:

"Mae Llwybrau at Radd yn annog oedolion i ddysgu. Maent hefyd yn gwneud yn siŵr bod Addysg Uwch ar gael i fyfyrwyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd, ac yn cynnig cyfleoedd a all newid bywydau. Yn 2014/15, roedd bron i 30 o fyfyrwyr yn gallu cychwyn ar eu hastudiaethau gradd dewisol yng Nghaerdydd, ar ôl cwblhau Llwybr yn llwyddiannus gyda Chanolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd."

Rhannu’r stori hon