Ewch i’r prif gynnwys

Pennaeth newydd Ysgol Meddygaeth

26 Chwefror 2018

Siladitya Bhattacharya

Penodwyd yr Athro Siladitya Bhattacharya yn Bennaeth newydd yr Ysgol Meddygaeth, lle bydd yn goruchwylio holl weithgareddau’r Ysgol wrth iddi edrych ar adeiladu ar ei hanes rhagorol o ran ymchwil, addysgu ac ymgysylltu.

Bydd yr Athro Bhattacharya yn cymryd yr awenau oddi wrth Bennaeth Dros Dro’r Ysgol, yr Athro Ian Weeks, ym mis Mai 2018.

Wrth gychwyn ar y swydd, meddai’r Athro Bhattacharya: “Rwy'n edrych ymlaen at ymuno ag Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd a chyd-weithio â grŵp hynod dalentog o gydweithwyr er mwyn darparu addysg ac ymchwil rhagorol sy’n cael effaith wirioneddol ar iechyd a lles pobl yng Nghymru a thu hwnt.

“Rwy'n hyderus y bydd yr Ysgol yn adeiladu ar ei chryfderau presennol i gyflawni datblygiadau gwyddonol a hyfforddiant clinigol angenrheidiol i gefnogi gofal iechyd o'r ansawdd uchaf.”

Ar hyn o bryd, mae’r Athro Bhattacharya yn Athro Meddygaeth Atgenhedlu ym Mhrifysgol Aberdeen ac mae ganddo gyfrifoldeb arweinyddiaeth sylweddol fel Cyfarwyddwr Sefydliad Gwyddorau Iechyd Cymhwysol y Brifysgol. Mae ei ddiddordeb ymchwil mawr ym maes epidemioleg atgenhedlu a gwerthuso ymyriadau mewn meddygaeth atgenhedlu, yn enwedig anffrwythlondeb.

Ag yntau’n prif archwiliwr portffolio o dreialon iechyd atgenhedlu, ar hyn o bryd mae’r Athro Bhattacharya yn eistedd ar sawl pwyllgor cenedlaethol a rhyngwladol sy'n ymwneud â meddygaeth atgenhedlu. Mae ganddo hefyd brofiad helaeth o addysgu a datblygu rhaglenni ar gyfer cwricwla israddedig ac ôl-raddedig.

Yn ôl yr Athro Gary Baxter - Dirprwy Is-Ganghellor Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd: “Rwyf wrth fy modd mai’r Athro Bhattacharya fydd Pennaeth yr Ysgol Meddygaeth. Bydd yn dod â chyfoeth o brofiad arwain, addysgu ac ymchwil i'r swydd ac edrychaf ymlaen at weithio gydag ef i lunio gweithgareddau’r Ysgol yn y dyfodol.

“Hoffwn hefyd fynegi fy niolch i’r Athro Ian Weeks, fydd yn parhau i wasanaethu fel pennaeth dros dro yr ysgol tan ddechrau mis Mai pan yr Athro Bhattacharya’n dechrau ar ei swydd.”

Rhannu’r stori hon

Mae’r Ysgol yn ganolfan ryngwladol bwysig ar gyfer addysgu ac ymchwil, sy’n ymrwymo i wella iechyd y ddynoliaeth.