Ewch i’r prif gynnwys

‘Oscars’ Addysg Uwch

07 Chwefror 2018

awards ceremony
CAER Heritage Project representatives receiving their award

Mae'r prosiect Ymgysylltu yn ennill gwobr fawr yng Ngwobrau Times Higher Education

Mae Prosiect Treftadaeth Ailddarganfod Caerau a Threlái (CAER) wedi ennill Gwobr Cyfraniad Rhagorol i’r Gymunedol Leol yn 2017 yng Ngwobrau nodedig Times Higher Education.

Mae'r prosiect ysbrydoledig yn canolbwyntio ar Fryngaer Caerau, sef safle treftadaeth o bwysigrwydd cenedlaethol. Mae’r safle yng nghanol cymunedau bywiog sy'n wynebu heriau cymdeithasol ac economaidd sylweddol. Enillodd glod am ei ethos o roi rôl ganolog i bobl leol mewn ymchwil archeolegol a hanesyddol drwy gynnal cloddiadau, dadansoddiadau arteffactau, arddangosfeydd a ffilmiau.

Ers ei sefydlu yn 2012, mae CAER wedi adeiladu partneriaethau gyda saith ysgol leol gan gynnwys 1,538 o ddisgyblion mewn gweithgareddau ar y cyd, ac wedi ymgysylltu â bron i 15,000 o ymwelwyr mewn nifer o ddigwyddiadau.

Mae'r prosiect aml-wobrwyol yn bartneriaeth gydweithredol rhwng Prifysgol Caerdydd, elusen datblygu cymunedol, Gweithredu yng Nghaerau a Threlái, ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a sefydliadau treftadaeth mawr yng Nghymru, dan arweiniad y cyd-gyfarwyddwyr, Dr Dave Wyatt a'r archeolegydd Dr Oliver Davis.

Rhannu’r stori hon