Ewch i’r prif gynnwys

‘Hei Mistar Arlywydd!’ - Ysgol y Gymraeg yn dathlu gydag arweinydd Iwerddon

30 Hydref 2014

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bu Michael D. Higgins, Arlywydd Iwerddon, yng Nghymru am ddeuddydd gyda'i wraig Sabina er mwyn dathlu'r cysylltiadau gwleidyddol, economaidd, addysgol a diwylliannol rhwng y ddwy wlad.

Fel rhan o'r ymweliad cynhaliwyd derbyniad cymunedol yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd i boblogaeth Wyddelig De Cymru a rheini sydd â chysylltiad ag Iwerddon. Yn bresennol yn y digwyddiad yma oedd cynrychiolwyr Ysgol y Gymraeg ynghyd a chwe myfyriwr sydd yn astudio'r modiwl 'Gwyddeleg i Ddechreuwyr' dan arweinyddiaeth yr Athro Diarmait Mac Giolla Chriost a Ciara Ní Bhroin.

Dywedodd Diarmait Mac Giolla Chriost: "Mi oedd hi'n braf i mi, yn wreiddiol o Iwerddon a nawr yn byw yng Nghymru, i weld y ddau ddiwylliant a chymuned yn dod at ei gilydd ac i gwrdd â'r Arlywydd Higgins. Mae 'na nifer o bethau cyffredin rhwng y ddwy wlad yn enwedig o ran llenyddiaeth, treftadaeth a gwleidyddiaeth, cymaint i ddathlu ac i gymharu."

Cafodd Ifan Birtwistle, sydd yn astudio'r Wyddeleg eleni, ei syfrdanu wrth gwrdd â'r Arlywydd. Dywed: "Mae hi 'di bod yn ddiwrnod swreal ond yn brofiad bythgofiadwy. Wrth astudio'r Wyddeleg eleni dwi 'di cael y cyfle i weld pa mor debyg yw'r ddwy wlad. Mae'r derbyniad cymunedol gyda'r Arlywydd 'di dod ag iaith a diwylliant Iwerddon yn fyw i mi, a dangos nerth y berthynas gyda Chymru a'r Cymry."

Yn ystod yr ymweliad i Gymru, ei ymweliad gyntaf ers ennill yr Arlywyddiaeth yn 2011, teithiodd Mr Higgins ar draws De a De Orllewin Cymru. Yn ogystal â chyfarfodydd yn y brifddinas ac ymweliad â'r Senedd i drafod gyda Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, aeth Arlywydd Higgins a'i wraig i Abertawe i agor Canolfan Dylan Thomas yn dilyn cyfnod o adnewyddu mawr.

Rhannu’r stori hon