Ewch i’r prif gynnwys

Llygaid rhyngwladol ar Barc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol

15 Tachwedd 2017

AESIS Conference

Mae tîm o arbenigwyr o un o brifysgolion blaenllaw Estonia’n ymweld â Chaerdydd i ddysgu mwy am gynlluniau ar gyfer Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol cyntaf y byd.

Bydd y parc, sydd wedi’i glustnodi ar gyfer Campws Arloesedd Prifysgol Caerdydd, yn dwyn arbenigwyr ynghyd er mwyn dod o hyd i atebion byd go iawn i broblemau cymdeithasol byd-eang, o seiberddiogelwch i roi’r gorau i ysmygu. Ers 2013, mae’r tenantiaid newydd wedi denu dros £45m.

Mae’r ymweliad gan ddirprwyon o Brifysgol Tallin ar 15 Tachwedd yn amlygu’r twf yn enw da’r parc yn rhyngwladol.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae arbenigwyr o'r Unol Daleithiau, Twrci, yr Iseldiroedd a Gwlad y Basg wedi cyfarfod ag uwch-academyddion o Brifysgol Caerdydd i drafod model y parc. Disgrifiodd David Sweeney – Darpar Gadeirydd Gweithredol Research England – y weledigaeth fel bod yn “gwbl ardderchog”, gan roi’r sylw bod y “Brifysgol yn dangos gweledigaeth real wrth leoli’r parc ochr yn ochr â buddsoddiadau mewn ymchwil lled-ddargludyddion a disgyblaethau gwyddonol eraill.”

Yn ôl Arweinydd Academaidd y parc, yr Athro Rick Delbridge: “Mae'r gwyddorau cymdeithasol yn croesi disgyblaethau academaidd a ffiniau cenedlaethol. Os ydym i ddwyn y meddyliau gorau gorau ynghyd i ddatrys problemau cymdeithas, mae cydweithio rhyngwladol yn hanfodol. Mae model y parc yn dwyn ynghyd gwyddoniaeth gymdeithasol gymhwysol a grwpiau ymchwil rhyngddisgyblaethol o’r sectorau cyhoeddus a preifat, yn ogystal â’r trydydd sector, er mwyn llunio gwybodaeth newydd. Rydym yn awyddus i rannu ein syniadau ar draws y byd.”

Prifysgol Tallinn yw prifysgol dyniaethau fwyaf Tallinn a’r drydedd brifysgol gyhoeddus fwyaf yn Estonia. Ei nod yw datblygu ymchwil o gwmpas ‘ffordd ddeallus o fyw’ a dod o hyd i ffyrdd yn seiliedig ar dystiolaeth o wella cymdeithas Estonia. Mae’n gweithio ar draws pum maes rhyngddisgyblaethol gan gynnwys arloesedd addysgol, a ffyrdd iach a chynaliadwy o fyw. Mae Prifysgol Tallinn yn gartref i Academi Agored sy'n cynnig cyfleoedd i uwchraddio’n broffesiynol a datblygu eich hun.

alt

"Mae'r gwyddorau cymdeithasol yn croesi disgyblaethau academaidd a ffiniau cenedlaethol. Os ydym i ddwyn y meddyliau gorau gorau ynghyd i ddatrys problemau cymdeithas, mae cydweithio rhyngwladol yn hanfodol."

Yr Athro Rick Delbridge, Academic Lead for SPARK and University Dean of Research, Innovation and Enterprise, Professor of Organizational Analysis

Yn ôl yr Athro Katrin Niglas, Is-Reithor Ymchwil ym Mhrifysgol Tallinn: “Mae ein tîm rheoli yn awyddus iawn i ddysgu am y parc a’r Campws Arloesedd, a sut y mae Prifysgol Caerdydd yn integreiddio rhaglenni astudiaeth gyda gweithgareddau ymchwil a datblygu. Rydym yn awyddus i fanteisio ar arbenigedd Caerdydd gan ein bod wrthi'n dylunio’r model gorau posibl ar gyfer Prifysgol Tallinn.”

Mae SPARK yn rhan o ddatblygiad £300m Campws Arloesedd Prifysgol Caerdydd. Bydd yn gartref i ‘Y Lab’, y labordy arloesedd gwasanaethau cyhoeddus sy’n cynnal Cronfa Arloesedd Digidol £250,000 Llywodraeth Cymru. Mae’r Sefydliad Cydweithredu a Datblygiad Economaidd (OECD) wedi canmol Estonia am ei harloesedd digidol yn y sector cyhoeddus.

Ychwanegodd Dr Andres Jõesaar, Is-brifathro Gweithgareddau Creadigol a Chydweithio: “Mae’r tebygrwydd rhwng Cymru ac Estonia yn gwneud SPARK yn fodel atyniadol. Mae ein maint a'n harbenigedd yn golygu bod gan y ddau ohonom y clystyrau busnes, academia a llywodraethol sydd eu hangen ar gyfer arloesedd yn y sector cyhoeddus.”

Mae Times Higher Education wedi rhoi’r Brifysgol ymhlith y 100 uchaf ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol, addysg, busnes, ac economeg.

Rhannu’r stori hon

Mae SPARK yn diweddaru’r model parc gwyddorau, sy’n caniatáu ymchwilwyr i weithio’n greadigol gyda phartneriaid ar heriau’r gymdeithas.