Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mynnwch y ffeithiau ar anhwylder deubegynol

26 Mehefin 2012

Taflen newydd i helpu cleifion a gofalwyr.

Improving patient safety

25 Mehefin 2012

Novel shape-coded system provides innovative solution to potentially fatal problem.

Science in Health Live

19 Mawrth 2012

Demonstrating the science behind medicine.

Stem cell awareness

27 Ionawr 2012

Event showcases University’s leading stem cell research.

Presgripsiwn newydd ar gyfer meddygaeth

19 Ionawr 2012

Mae myfyrwyr meddygaeth Caerdydd ar fin gweithio’n agosach â myfyrwyr gofal iechyd eraill fel rhan o dîm amlbroffesiynol modern fel bod cleifion yn gallu cael y gofal mwyaf diogel posibl, yn ôl Uwch Ddarlithydd newydd y Brifysgol mewn Addysg Feddygol Ryngbroffesiynol.