Ewch i’r prif gynnwys

ReMEDy

Cylchlythyr i gynfyfyrwyr yw ReMEDy sy'n codi ymwybyddiaeth o weithgareddau a chyflawniadau yn yr Ysgol Meddygaeth.

ReMEDy Rhifyn 33

ReMEDy Rhifyn 33

7 Ionawr 2020

Cymerwch gip i weld beth rydym wedi bod yn ei wneud.

DownloadPDF

Uchafbwyntiau

Cipolwg ar rai o’r pynciau o dan sylw yn y rhifyn diweddaraf:

C21 north Wales programme

Yn cyflwyno…rhaglen C21 gogledd Cymru

Mae rhaglen C21 gogledd Cymru yn rhoi’r dewis i fyfyrwyr meddygol Caerdydd astudio 4 blynedd o’u gradd MBBCh yn Ysgol y Gwyddorau Meddygol ym Mhrifysgol Bangor.

Vaccination against HPV

Brechu yn erbyn HPV: stori am atal canser mewn 2 ran

Mae HPV bellach wedi’i gydnabod fel achos sylfaenol bron pob math o ganser ceg y groth ac fel cyfrannwr wysig i lawer o ganserau eraill organau rhywiol neu’r rhefr, yn enwedig canserau’r anws.

Iechyd Da!

Dan y Chwyddwydr: Iechyd da! Addysg feddygol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd Yn dilyn

Generations of Welsh doctors have been trained in Cardiff to serve the Welsh population’s needs.

Medsoc

MedSoc Caerdydd 2019/20

Yn MedSoc Prifysgol Caerdydd, un nod yw darparu cefnogaeth academaidd i fyfyrwyr, yn nhermau adolygu cynnwys y cwrs ac edrych tuag at ddyfodol gyrfaoedd myfyrwyr.

10 ways Medic is making an impact

10 ffordd rydym yn cael effaith

Mae ymdrechion llawer o staff a myfyrwyr yn amlygu’r amrywiaeth eang o ffyrdd y mae’r Ysgol yn ymgysylltu â’r ymdeithas ac yn cynnig manteision iddi. Dyma ddeng enghraifft ddiweddar.

Dr Alice Hoole

Sgwrs gyda chynfyfyriwr: Dr Alice Hoole (MBBCh 2014, MRCP, PG Cert 2019)

Mae Alice yn hyfforddwraig arbenigol mewn Meddyginiaeth Fewnol Acíwt (AIM) ac mae wedi dechrau ar ei hail flwyddyn o hyfforddiant yn yr uned gofal dwys yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gael eich cynnwys ar restr bostio ReMEDy, cysylltwch â:

Tîm Ymgysylltu Meddygol