Ewch i’r prif gynnwys

ReMEDy

Cylchlythyr i gynfyfyrwyr yw ReMEDy sy'n codi ymwybyddiaeth o weithgareddau a chyflawniadau yn yr Ysgol Meddygaeth.

ReMEDy Rhifyn 32

ReMEDy Rhifyn 32

30 Gorffennaf 2019

Cymerwch gip i weld beth rydym wedi bod yn ei wneud.

PDF

Uchafbwyntiau

Cipolwg ar rai o’r pynciau o dan sylw yn y rhifyn diweddaraf:

LIVE banner

Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd YN FYW - Pen-blwydd yn 25 oed

Dathlu 25 mlynedd o ysbrydoli gwyddonwyr a chlinigwyr y dyfodol.

PACE team

Canfyddiadau treialon PACE yn arwain…

…at ostyngiad diogel yn nefnydd gwrthfiotigau mewn cleifion â chlefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD).

Student Engagement Team

Dan y Chwyddwydr: Tîm Ymgysylltu Myfyrwyr

mae’r tîm bach hwn yn ymroi i sicrhau bod y Brifysgol a’n cymuned yn dathlu llwyddiant ein myfyrwyr meddygol.

Promoting Academic Excellence (PACE)

Hyrwyddo Rhagoriaeth Academaidd (PACE) o fewn Ysgolion Uwchradd

Sefydlwyd y prosiect peilot hwn gan ddarlithwyr (Dr Sarju Patel; Dr Jeff Allen a Dr Thanasi Hassoulas) o fewn y Ganolfan Addysg Feddygol i ysbrydoli myfyrwyr i ystyried gwneud cais i fynd i’r Brifysgol.

10 ffordd mae Medic yn cael effaith

Mae ymdrechion llawer o staff a myfyrwyr yn amlygu’r amrywiaeth eang o ffyrdd y mae’r Ysgol yn ymgysylltu â’r ymdeithas ac yn cynnig manteision iddi. Dyma ddeng enghraifft ddiweddar.

Dr Matt Morgan, (MBBCh 2004, PhD 2015).

Sgwrs gyda’n Cynfyfyriwr: Dr Matt Morgan (MBBCh 2004, PhD 2015)

Mae Matt yn feddyg yn uned gofal dwys Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gael eich cynnwys ar restr bostio ReMEDy, cysylltwch â:

Tîm Ymgysylltu Meddygol