Ewch i’r prif gynnwys

ReMEDy

Cylchlythyr i gynfyfyrwyr yw ReMEDy sy'n codi ymwybyddiaeth o weithgareddau a chyflawniadau yn yr Ysgol Meddygaeth.

ReMEDy Rhifyn 30

ReMEDy Rhifyn 30

19 Rhagfyr 2018

Cymerwch gip i weld beth rydym wedi bod yn ei wneud.

PDF

Uchafbwyntiau

Cipolwg ar rai o’r pynciau o dan sylw yn y rhifyn diweddaraf:

Community settings in Mid and North Wales.

Yn cyflwyno Rhaglen Llwybr Addysg Gymunedol a Gwledig (CARER)

Rydyn ni’n cynnal rhaglen CARER ar y cyd â Phrifysgol Bangor a Phrifysgol Aberystwyth i roi cyfle i’n myfyrwyr meddygol dreulio blwyddyn o’u haddysg mewn meddygfeydd yn y gogledd a’r canolbarth fel y byddan nhw’n cael profiad gwerthfawr o gydweithio’n agos â chlinigwyr a chleifion mewn amryw gymunedau.

Year 12 students on the Summer School in the Clinical Skills Lab, Cochrane Building

Mae Llywodraeth Cymru yn diolch i Brifysgol Caerdydd am godi dyheadau yng Nghymru

Mae Ysgol Meddygaeth Caerdydd wedi cofleidio ei chenhadaeth ddinesig trwy raglen gyffrous o fentrau ymgysylltu ag ysgolion ar gyfer ysgogi dyheadau disgyblion ledled Cymru a gwella eu cyrhaeddiad addysgol.

2017/18 cohort of students

O dan y sbotolau: Modiwl Anghydraddoldebau ac Iechyd Gwledig Cwrs Ymsang BSc Epidemioleg Glinigol

A’r GIG wrthi’n dathlu ei ben-blwydd yn 70 oed, yn y flwyddyn y bu Dr Julian Tudor Hart farw, mae anghydraddoldebau iechyd yn parhau i ymehangu yn y gwledydd cefnog a thlawd fel ei gilydd.

Lipids

LIPID MAPS Gateway - Adnodd agored i bawb yn y byd ynghylch popeth sy’n ymwneud â brasterau

Adnodd agored i bawb yn y byd ynghylch popeth sy’n ymwneud â brasterau.

10 ways Medic is making an impact

10 ffordd mae Medic yn cael effaith

Mae ymdrechion llawer o staff a myfyrwyr yn amlygu’r amrywiaeth eang o ffyrdd y mae’r Ysgol yn ymgysylltu â’r ymdeithas ac yn cynnig manteision iddi. Dyma ddeng enghraifft ddiweddar.

Dr Nicholas Bullock BSc, (MBBCh 2013), MRCS

Sgwrs gyda cynfyfyriwr: Nicholas Bullock BSc, MBBCh, MRCS

Mae Nick yn astudio ar gyfer PhD yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewrop gan geisio lleddfu cancr aeddfed y prostad trwy gryfhau effaith atalyddion PARP.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gael eich cynnwys ar restr bostio ReMEDy, cysylltwch â:

Tîm Ymgysylltu Meddygol