Ewch i’r prif gynnwys

ReMEDy

Cylchlythyr i gynfyfyrwyr yw ReMEDy sy'n codi ymwybyddiaeth o weithgareddau a chyflawniadau yn yr Ysgol Meddygaeth.

ReMEDy Rhifyn 31

ReMEDy Rhifyn 31

30 Ebrill 2019

Cymerwch gip i weld beth rydym wedi bod yn ei wneud.

PDF

Uchafbwyntiau

Cipolwg ar rai o’r pynciau o dan sylw yn y rhifyn diweddaraf:

Training the next generation

Mae Canolfan y Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig ym Mhrifysgol Caerdydd yn 10 oed

Over the past ten years the Centre has been at the forefront of psychiatric genetics.

The Cardiff Master’s of Public Health (MPH)

Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus (MPH) Caerdydd

MPH Dathlu 30 mlynedd o Droi Awch yn Arfer (1989 – 2019)

Humphreys Laboratory Team

Dan y Chwyddwydr: Labordy Humphreys - deall ymatebion imiwnedd i firysau

Mae labordy Humphreys, a arweinir gan yr Athro Ian Humphreys, yn gymysgedd eclectig o fyfyrwyr clinigol ac anghlinigol, ymchwilwyr ôl-ddoethuriaeth a chynorthwywyr ymchwil yn yr Is-adran Haint.

CUReS Dragons’ Den 2018

Meddyg: Iachäwr, Gwyddonydd, Arloeswr

Grŵp a arweinir gan fyfyrwyr yw Cymdeithas Ymchwil Prifysgol Caerdydd (CUReS) sy’n mynd ati i ysbrydoli myfyrwyr meddygol i gymryd rhan mewn gwaith ymchwil.

10 ways Medic is making an impact

10 ffordd mae Medic yn cael effaith

Mae ymdrechion llawer o staff a myfyrwyr yn amlygu’r amrywiaeth eang o ffyrdd y mae’r Ysgol yn ymgysylltu â’r ymdeithas ac yn cynnig manteision iddi. Dyma ddeng enghraifft ddiweddar.

Dr Alan Eric Thomas

Sgwrs gyda’n Cynfyfyriwr: Dr Alan Eric Thomas, MBBCh (1944), MRCS, LRCP

Mae Alan, sy’n cael ei adnabod fel Eric, wedi ymddeol ac yn ddiweddar dathlodd ei ben-blwydd yn 100 oed drwy ymweld â’i gyn-feddygfa yn Sir Gaerfyrddin ble cyfarfu â rhai o’i gyn-gleifion.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gael eich cynnwys ar restr bostio ReMEDy, cysylltwch â:

Tîm Ymgysylltu Meddygol