Ewch i’r prif gynnwys

Staffio diogel yn y gwasanaethau iechyd meddwl

Cafodd y gwaith hwn ei gomisiynu gan GIG Lloegr er mwyn rhoi ciplun sydyn inni ar y dystiolaeth ymchwil gyfredol ar y lefelau staff nyrsio iechyd meddwl a’r cymysgedd o ran eu sgiliau yn y gwasanaethau iechyd meddwl.

Er mwyn cyflawni hyn, ein bwriad yw dod o hyd i lenyddiaeth ymchwil, ei chasglu ynghyd ac ymchwilio iddi, ynghyd â’r dystiolaeth ehangach, i gyd wedi’u seilio o amgylch dau gwestiwn ymchwil.

Cwestiwn 1:
Beth mae’r dystiolaeth gyfredol yn ei dweud wrthym am yr effaith y mae’r cymysgedd o sgiliau ymhlith nyrsys iechyd meddwl yn ei chael ar y gwasanaethau iechyd meddwl a chanlyniadau i’r cleifion?

Cwestiwn 2:
Beth mae’r dystiolaeth ar hyn o bryd yn ei dweud wrthym am yr effaith y mae modelau cyfredol o ran lleoli nyrsys iechyd meddwl yn ei chael ar gefnogi'r ddarpariaeth o roi gofal diogel ac effeithlon i gleifion ledled y gwasanaethau iechyd meddwl?

Unwaith y byddwn wedi adolygu'r llenyddiaeth, awn ati i gyhoeddi'r canfyddiadau, fel y gellir defnyddio'r wybodaeth hon at ddibenion llunio cynlluniau a pholisïau gwasanaethau iechyd meddwl yn y dyfodol.

Rydyn ni eisoes wedi cyhoeddi'r protocol adolygu ar wefan y Fframwaith Gwyddoniaeth Agored (OSF). Bydd y canfyddiadau'n cael eu cyhoeddi ar wefan GIG Lloegr ar ôl cwblhau'r adolygiad.

Cyllid

Ariennir y prosiect hwn gan GIG Lloegr.

Prif ymchwilwyr

Picture of Deborah Edwards

Deborah Edwards

Uwch Gymrawd Ymchwil

Telephone
+44 29225 10703
Email
EdwardsDJ@caerdydd.ac.uk
Picture of Dean Whybrow

Dr Dean Whybrow

Darlithydd: Nyrsio Iechyd Meddwl (Addysgu ac Ymchwil)

Telephone
+44 29225 11656
Email
WhybrowD@caerdydd.ac.uk

Thema’r ymchwil

Woman at whiteboard

Optimeiddio darparu a threfnu gwasanaethau

Mae ein hymchwil yn cynnig tystiolaeth am ffyrdd cyfredol a newydd o drefnu a chyflenwi gwasanaethau i fodloni anghenion a galwadau iechyd a gofal cymdeithasol cymhleth.