Ewch i’r prif gynnwys

Cyfarfod Gwyddonol Blynyddol CITER 201

Dydd Llun 23 Medi 2019, 09:00-Dydd Mawrth 24 Medi 2019, 17:00

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

CITER word cloud

Mae'r cyfarfod hwn ar agor i aelodau CITER yn unig (aelodau Prifysgol Caerdydd a'n haelodau allanol). Rhagor o wybodaeth am fanteision dod yn aelod o CITER.

Prif siaradwr: Yr Athro Ivan Wall, Prifysgol Aston, Birmingham

Cynhelir y cyfarfod gwyddonol blynyddol allanol deuddydd hwn yng Ngwesty'r Marriott Abertawe, Ardal Forol Abertawe SA1 3SS ar 23 a 24 Medi 2019. Mae'r cyfarfod yn gyfle i ymchwilwyr a chlinigwyr ar draws y rhwydwaith drafod y canfyddiadau ymchwil diweddaraf yn y meysydd ymchwil eang Gwyddoniaeth Bôn-gelloedd, Peirianneg ac Atgyweirio Meinwe a Throsi Clefydau.

Bydd y rhaglen yn cynnwys dau brif siaradwr, sgyrsiau gan PDRAau, man arddangos posteri er mwyn i fyfyrwyr PhD, MSc a myfyrwyr bwrsariaeth haf israddedig CITER gyflwyno eu canfyddiadau ymchwil. Bydd man arddangos noddedig hefyd. Cynhelir sesiwn rwydweithio yn y man arddangos cyn y cinio nos.

Nodwch: y categorïau ffioedd ynghyd â manylion pob math o docyn a gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis y categori cywir wrth archebu.

Ffioedd cynrychiolwyr

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd yn y digwyddiad hwn (80 o lefydd sydd ar gael) felly archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Nodwch at ddibenion Eventbrite fod y ffioedd yn gorfod cael eu gosod "am ddim" ond rhestrir ffioedd pob categori isod. Dewiswch un opsiwn o'r chwe chategori isod ar Eventbrite ar sail eich swydd bresennol.

Cyfradd academaidd - £225.00 (ffi yn cynnwys gwely a brecwast mewn llety en-suite, te a choffi, lluniaeth, cinio ar y ddau ddiwrnod, digwyddiad rhwydweithio canapés a gwin yn y man arddangos cyn y cinio nos, defnydd o'r cyfleusterau hamdden a bws i'r lleoliad ac yn ôl os ydych yn dymuno (nodwch ar y ffurflen archebu).

Cyfradd PDRA - £190.00 (ffi yn cynnwys gwely a brecwast mewn llety en-suite, te a choffi, lluniaeth, cinio ar y ddau ddiwrnod, digwyddiad rhwydweithio canapés a gwin yn y man arddangos cyn y cinio nos, defnydd o'r cyfleusterau hamdden a bws i'r lleoliad ac yn ôl os os ydych yn dymuno (nodwch ar y ffurflen archebu).

Cyfradd MSc / PhD / israddedig - £99.00 (ffi yn cynnwys gwely a brecwast mewn llety en-suite, te a choffi, lluniaeth, cinio ar y ddau ddiwrnod, digwyddiad rhwydweithio canapés a gwin yn y man arddangos cyn y cinio nos, defnydd o'r cyfleusterau hamdden a bws i'r lleoliad ac yn ôl os os ydych yn dymuno (nodwch ar y ffurflen archebu).

Cyfraddau cynrychiolwyr dyddiol:

* £112.00 y dydd (ffi yn cynnwys te a choffi, lluniaeth a chinio).

* Cyfradd ddyddiol ynghyd â digwyddiad rhwydweithio canapés a chinio nos: £145.00 (ffi yn cynnwys te a choffi, lluniaeth, cinio ar y ddau ddiwrnod, digwyddiad rhwydweithio canapés a gwin yn y man arddangos cyn y cinio nos).

* Cyfradd deuddydd ynghyd â digwyddiad rhwydweithio canapés a chinio nos: £224.00 (ffi yn cynnwys te a choffi, lluniaeth, cinio ar y ddau ddiwrnod, digwyddiad rhwydweithio canapés a gwin yn y man arddangos cyn y cinio nos).

Talu

1. Aelodau CITER Prifysgol Caerdydd Os ydych chi'n ddeiliad cyllideb talwch drwy IDT i gyfrif Cynhadledd CITER, 50010/ KC5001N006 / 48500. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cyfeirnod CITERASM2019.

Os nad ydych chi'n ddeiliad cyllideb nodwch enw'r deiliad cyllideb fydd yn talu eich ffioedd ar y ffurflen gofrestru.

2. Dylai aelodau allanol CITER ebostio citer@caerdydd.ac.uk.

Bydd cofrestru'n cau am 16:00 ar 30 Awst 2019.

Cyflwyno crynodebau

Os hoffech chi gyflwyno ffurflen crynodeb (i gyflwyno sgwrs / poster) nodwch mai'r dyddiad cau yw 16:00 ddydd Gwener 28 Mehefin 2019.

Nodwch mai dyddiad cau myfyrwyr Bwrsariaeth Myfyrwyr Haf Israddedig CITER yw dydd Gwener 30 Awst 2019. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â citer@caerdydd.ac.uk.

Gwybodaeth arall

Fel rhan o broses archebu Eventbrite mae opsiwn i gadarnhau a hoffech gael cludiant bws am ddim.

* Gadael: Bydd y bws yn gadael Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd am 07:30 ddydd Llun 23 Medi 2019.

* Dychwelyd: Bydd y bws yn gadael y lleoliad am 16:30 ddydd Mawrth 24 Medi 2019

Swansea Marriott Hotel
Maritime Quarter
Swansea
West Glamorgan
SA1 3SS

Rhannwch y digwyddiad hwn