Ewch i’r prif gynnwys

Programme

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

8:30: Cyrraedd | cofrestru

9:00: lluniaeth

9:30:  Darlithfa

9:30: Cyflwyniad i’r diwrnod (Dr Judith Carrier)

9:40: Croeso i Gaerdydd (Yr Athro David Whitaker/Yr Athro Dianne Watkin)

10:00:  GRADE: Dull gweithredu dibynadwy i symud o synthesis tystiolaeth i argymhellion y gellir eu rhoi ar waith  (Athro Cyswllt Zachary Munn JBI/GRADE, Adelaide, Awstralia)

10:20: Cwestiynau panel

10:30 lluniaeth | Arddangos poster

11:00: Gweithredu tystiolaeth - heriau yn y byd go iawn Cadeirydd: Dr Ray Samuriw

11:00: Gweithredu tystiolaeth, rôl yr Athro Clinigol mewn Bydwreigiaeth: Safbwynt Cymru (Yr Athro Julia Sanders)

11:15: Gweithredu tystiolaeth, rôl yr Athro Clinigol mewn Iechyd Perthynol: Safbwynt yr Alban  (Yr Athro Kay Cooper)

11:30: Gweithredu tystiolaeth, rôl yr Athro Clinigol mewn Nyrsio: Safbwynt yr Alban  (Yr Athro Angela Kydd)

11:45: Heriau gweithred (Dr Aled Jones)

12:00: Gweithredu tystiolaeth - Manteision partneriaeth clinigol JBI (Dr Lynn Middleton, Aneurin Bevan University Health Board)

12:10: ABUHB - esiampl o brosiectau Deddf Galluedd Meddyliol (Tom Grace)

12:20: ABUHB - esiampl o brosiectau Canfod dirywiad o ran methiant y galon yn gynnar (Sarah Cross / Denise Hockey)

12:30: Cwestiynau Panel

12:45: Egwyl Cinio | Arddangos posteri a stondinau

Sesiynau cydredol:

14:00-15:00: Ystafell 0.27A/0.27B  Cyflwyniadau llafar detho | Cadeiryddion: Dr Clare Bennett / Dr Anna Sydo

14:00: Fframwaith Cysyniadol o Weithredu Camau Rheoli Poen Acíwt ar ôl Llawdriniaeth yng Ngwaith Nyrsys yn Romania  (Carmen Mazilu, Romania)

14:15:  Dylunio cynnyrch rhyngweithiol newydd i fapio tystiolaeth yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. (Amy Hookway, Iechyd Cyhoeddus Cymru.)

14:30: Meddylfryd byd-eang, camau lleol: Gwasanaeth Adolygu Tystiolaeth Gofal Lliniarol (PaCERS) (Mala Mann, Prifysgol Caerdydd)

14:45: Ar ôl hunanladdiad: Tystiolaeth ddeongliadol o brofiadau gweithwyr iechyd, addysg a gofal cymdeithaso (Hilary Causer, Prifysgol Caerwrangon)

14:00-15:00: Darlithfa Prosiectau Gweithredu Ewropeaidd | Cadeiryddion: Dr Jane Harden and Dr Nicola Evans

14:00: Prosiect Gweithredu Ewropeaidd, Sbaen  (Mr Josep Maria Gutierrez)

14:15: Integreiddio a gweithredu arferion gorau o ran samplu gwaed y capilarïau mewn ysbyty i blant yn y Swistir (Dr Beatrice Perrenoud)

14:30: I-Hydrate yn Gwella Gofal Hydradiad i Bobl sy’n Byw mewn Cartref Gofal Preswyl, Llundain (Yr Athro Heather Loveday)

14:45: Rôl PRIME (astudiaeth FRAIT) De Cymru, DU (Dr Carolyn Wallace)

15:00 Cwestiynau panel

15.15 Egwyl Fer - Arddangos posteri

15:30: Rôl Canolfan Gydweithio Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) ar gyfer Datblygu Bydwreigiaeth (Yr Athro Billie Hunter)

15:45: Dysgu Peirian (Alison Weightman, SURE)

16:00: Heriau a chyfleoedd wrth gydblethu tystiolaeth (Cronfa ddata Jon Brassey TRIP)

16:20: Cwestiynau panel

16:40 Crynodeb a diwedd y Gynhadledd