Ewch i’r prif gynnwys

Symposiwm Rhanbarthol Ewrop Sefydliad Joanna Briggs (JBI) 2019 Canolfan Cymru ar gyfer Gofal sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth: Mae Meddylfryd byd-eang, camau lleol yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir gan ganolfannau rhanbarthol Ewrop Sefydliad Joanna Briggs.

Bydd y symposiwm hwn yn rhoi cyfle i drafod sut i gyd-osod tystiolaeth a’i gweithredu ym maes gofal iechyd, gan amlygu heriau 'byd go iawn' a all ddigwydd wrth weithredu tystiolaeth wedi'i chyd-osod yn lleol.

Defnyddio arbenigedd o Brifysgol Caerdydd i ganolbwyntio ar y themâu isod:

  • Cydblethu tystiolaeth
  • Heriau gweithredu yn y byd go iawn
  • Prosiectau gweithredu

Find out about the speakers at the 2019 JBI Symposium.

Think globally, act locally: Event programme for the Symposium.

You can view the presentations and photos from the event here.