Ewch i’r prif gynnwys

Cynadleddau

Yma, cewch ragor o wybodaeth am y cynadleddau sydd ar y gweill, yn ogystal â'r cyfleusterau cynadledda sydd ar gael gennym.

Fel un o brifysgolion ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain, mewn dinas sydd ag enw da rhyngwladol a chymeriad unigryw, dyma le delfrydol i gynnal cynadleddau sy'n denu academyddion a busnesau o bob cwr o'r DU, a gweddill y byd.

Upcoming conferences

Cynadleddau sydd ar y gweill

Rydym yn cynnig cynadleddau uchel eu proffil yn rheolaidd, sy'n trafod amrywiaeth eang o themâu. Yma, cewch wybod beth sydd ar y gweill, gan gynnwys gwybodaeth am gofrestru, rhaglenni a chrynodebau.

Facilities and accommodation

Cyfleusterau cynadledda a llety dros yr haf

Bydd ein gwasanaethau pwrpasol a'n lleoliad yng nghanol y ddinas yn helpu i wneud yn siŵr y cewch ymweliad diffwdan. Yma, cewch ragor o wybodaeth am ein cyfleusterau cyfarfod a'n llety dros yr haf.