Ewch i’r prif gynnwys

Cynadleddau

Yma, cewch ragor o wybodaeth am y cynadleddau sydd ar y gweill, yn ogystal â'r cyfleusterau cynadledda sydd ar gael gennym.

Gallwn gynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cyfleusterau cyfarfod drwy gydol y flwyddyn, llety ar gyfer y rheini sy'n ymweld â'r ddinas rhwng canol mis Gorffennaf a dechrau mis Medi, a chyfuniad o gyfleusterau cyfarfod a llety dros fisoedd yr haf.

Porwch drwy ein hamrywiaeth o wasanaethau arlwyo proffesiynol ar gyfer eich anghenion lletygarwch. O frechdanau a saladau i fwydlenni ciniawau tair a phedair cwrs.

Mae gennym leoliadau ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd yn y ddinas, gyda chyfleusterau o safon uchel a chymorth gan dîm digwyddiadau pwrpasol.

Gallwn gynnig amrywiaeth o ystafelloedd hunanarlwyo i unigolion neu grwpiau o unigolion sy'n dymuno dod i Gaerdydd at ddibenion hamdden neu at ddibenion eraill.

Mae llety ar gael mewn nifer o leoliadau, y rhan fwyaf o fewn pellter cerdded rhwydd o ganol y ddinas. Ceir amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys hunanarlwyo a gwely a brecwast.

We regularly offer high-profile conferences covering a diverse range of themes. Find out what is coming up, including registration information, programmes and abstracts.