Ewch i’r prif gynnwys

Cynadleddau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys cyfleusterau cyfarfod a chynadledda trwy gydol y flwyddyn, arlwyo ar gyfer digwyddiadau a llety dros yr haf o mis Gorffennaf hyd ddechrau mis Medi.

Porwch drwy ein hamrywiaeth o wasanaethau arlwyo proffesiynol ar gyfer eich anghenion lletygarwch. O frechdanau a saladau i fwydlenni ciniawau tair a phedair cwrs.

Mae gennym leoliadau ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd yn y ddinas, gyda chyfleusterau o safon uchel a chymorth gan dîm digwyddiadau pwrpasol.

Mae llety grŵp ar gael mewn nifer o leoliadau, y rhan fwyaf o fewn pellter cerdded hawdd i ganol y ddinas.

Rydym yn cynnig cynadleddau proffil uchel yn rheolaidd sy'n cwmpasu ystod amrywiol o themâu. Darganfyddwch beth sydd ar y gweill, gwybodaeth gofrestru, manylion a rhaglenni.