Ewch i’r prif gynnwys

Cofrestru Cynadleddwyr

Gall cynadleddwyr gofrestru'n rhad ac am ddim nawr. Y dyddiad cau 7 Mai am hanner dydd.

11-13 Mai 2021

Oes diddordeb gennych mewn un, dau neu dri diwrnod o drafodaethau ysgogol ynglŷn ag amrywiaeth o bynciau rhyngddisgyblaethol? A hoffech gael y cyfle i rwydweithio ag ymchwilwyr eraill ym meysydd y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol? Oes angen ysbrydoliaeth arnoch ar gyfer eich prosiect ymchwil eich hun? Mae cynhadledd Chwalu Ffiniau yn gyfle i ymchwilwyr doethurol o Brifysgol Caerdydd, sefydliadau cyfagos a phrifysgolion GW4 arddangos a thrafod ymchwil gyfredol ym meysydd y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Gallwn gynnig:

 • Prif siaradwyr
 • Panelau sy’n cynnwys cyflwyniadau ymchwil ar destunau rhyngddisgyblaethol sy'n ymwneud â'r Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, gyda sesiynau holi ac ateb.
 • Arddangosfa bosteri ar-lein gyda gwobr 'dewis y bobl' – felly cofiwch edrych a phleidleisio.
 • Cyfle i rwydweithio ag ymchwilwyr o brifysgolion lleol.
 • Mae croeso i ymchwilwyr ôl-raddedig o'r sefydliadau Cymreig a GW4 canlynol ddod i’r gynhadledd
  • Prifysgol Bryste
  • Prifysgol Caerfaddon
  • Prifysgol Caerdydd
  • Prifysgol Caerwysg
  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd
  • Phrifysgol De Cymru

Yn anffodus, nid yw cynrychiolwyr o brifysgolion eraill, na'r rhai nad ydyn nhw wedi cofrestru ar gyrsiau ymchwil ôl-raddedig yn gymwys i fod yn bresennol.