Ewch i’r prif gynnwys

Cynhadledd Chwalu Ffiniau

Cynhadledd ôl-raddedig ryngddisgyblaethol y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig, a nhw hefyd sy’n ei harwain.

Mae cofrestru cynrychiolwyr ar gyfer Cynhadledd Chwalu Ffiniau 2022 yn agor ar 20 Ebrill 2022 ac yn cau ar 15 Mai 2022, 23:30.

Mae Cynhadledd Chwalu Ffiniau 2022 yn gynhadledd ar gyfer y celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. Mae’r digwyddiad blynyddol hwn ar gyfer ymchwilwyr ôl-raddedig a nhw hefyd sy’n ei gynnal. Cynhelir cynhadledd eleni wyneb yn wyneb.

Dyddiad ac Amser: Dydd Mercher 25 Mai 2022, 10:00 – 16:00

Lleoliad: Academi Ddoethurol, Prifysgol Caerdydd, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF10 3AE

Rydym yn gwahodd holl ymchwilwyr ôl-raddedig o brifysgolion GW4 (Bryste, Caerfaddon, Caerdydd a Chaerwysg), Prifysgol Metropolitan Caerdydd, a Phrifysgol De Cymru i ddod at ei gilydd a rhannu eu hymchwil mewn amgylchedd hamddenol a chydweithredol. Mae croeso i holl ddisgyblaethau’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol ac rydym yn croesawu’n arbennig gyflwyniadau rhyngddisgyblaethol!

Ein thema ar gyfer eleni yw cymdeithas, diwylliant a newid. Mae amseroedd yn newid ac mae COVID-19 wedi gwaethygu rhwygiadau byd-eang: cyd-ddibyniaeth, anghydraddoldeb, a newid yn yr hinsawdd. Fe'ch gwahoddir i archwilio'r syniadau a'r hanes y tu ôl i'r pynciau amrywiol a rhyngddisgyblaethol sy'n llywio'r dyfodol. Mae'r newidiadau hyn ym mhobman, ym mhob maes ac yn aml yn rhyngddisgyblaethol; a chredwn fod gan bob maes ymchwil syniadau a dehongliadau newydd i'w cyfrannu.

Mae'r gynhadledd yn croesawu pawb p'un a ydych am gyflwyno'ch syniadau neu ddim ond am rwydweithio gydag ymchwilwyr ôl-raddedig eraill. Nid oes yn rhaid i chi gyflwyno papurau (cyflwyniadau) yn unig yn yr arddangosfa; rydym hefyd yn croesawu cyflwyniadau poster ar gyfer y syniadau sy’n cael eu mynegi orau yn weledol. Bydd y papur a’r poster gorau yn ennill gwobr.