Ewch i’r prif gynnwys

Pan nad yw’r cyffuriau’n gweithio - sut y gellir defnyddio therapïau uwch i drin clefyd niwroddirywiol

Dydd Iau, 7 Rhagfyr 2023
Calendar 19:00-20:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Science in Health Public Lecture series logo

Yn achos nifer o gyflyrau lle mae'r ymennydd yn stopio gweithio'n iawn oherwydd difrod i gelloedd yr ymennydd neu oherwydd bod celloedd yr ymennydd yn marw (a elwir yn anhwylderau niwroddirywiol), dim ond rheoli symptomau’r clefyd mae'r meddyginiaethau sydd ar gael i drin y cyflyrau hyn.

Mae prinder o feddyginiaethau sy'n gallu arafu neu atal niwroddirywiad. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu diddordeb mewn datblygu triniaethau newydd sy'n wahanol i gyffuriau, am eu bod yn defnyddio celloedd neu enynnau (a elwir yn therapïau uwch) i dargedu clefydau.

Yma byddwn yn archwilio sut mae gwahanol therapïau uwch yn cael eu datblygu yn driniaethau ar gyfer clefydau niwroddirywiol.

Rhannwch y digwyddiad hwn