Ewch i’r prif gynnwys

LLEISIAU dros Dosturi – Wythnos Ffoaduriaid 2023

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2023
Calendar 14:00-16:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Hoffai Llysgenhadon o’r Rhwydwaith VOICES eich gwahodd i’n digwyddiad Wythnos Ffoaduriaid LLEISIAU dros Dosturi, mewn Partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a’r Groes Goch Brydeinig

Mae llysgenhadon VOICES yn bobl sydd â phrofiad byw o geisio diogelwch yng Nghymru sy'n codi llais dros newid.

Bydd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â’r Groes Goch Brydeinig a Phrifysgol Caerdydd yn gymysgedd o areithiau a gweithgareddau rhyngweithiol dan arweiniad ceiswyr lloches. Byddwn yn rhannu diwylliannau, profiadau ac yn myfyrio ar thema eleni, tosturi.

Mae’n amser pwysig i Gymru arwain trwy esiampl fel Cenedl Noddfa. Ymunwch â ni i ddysgu sut i gefnogi ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru.

Mae croeso i bawb, byddwn wrth ein bodd yn eich gweld chi!

Gweld LLEISIAU dros Dosturi – Wythnos Ffoaduriaid 2023 ar Google Maps
2il Lawr
Centre for Student Life
Plas y Parc
Cathays
Caerdydd
CF10 3BB

Rhannwch y digwyddiad hwn


Digwyddiadau yn y gyfres hon

Refugee Week