Ewch i’r prif gynnwys

Trefoldeb Anweledig/Gweladwy: Fframio Gofod Cyhoeddus mewn Cyd-destun Byd-eang

Dydd Mawrth, 25 Ebrill 2023
Calendar 16:00-17:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Invisible/Visible Urbanities: Framing Public Space in a Global Context
Trefoldeb Anweledig/Gweladwy: Fframio Gofod Cyhoeddus mewn Cyd-destun Byd-eang

Dr Hesam Kamalipour
Canolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus
Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio
Prifysgol Caerdydd

Mae arddangosfa ffotograffiaeth drefol o'r enw 'Trefoldeb Anweladwy/Gweladwy' yn cael ei harddangos ar hyn o bryd yng nghyntedd a choridor canolog Adeilad Morgannwg ym Mhrifysgol Caerdydd. 
Mae'r arddangosfa'n cyflwyno archwiliad gweledol o sut mae lleoedd a mannau cyhoeddus yn cael eu gwneud, eu dadwneud a'u hail-wneud mewn cyd-destun byd-eang. Mae'n cynnwys casgliad wedi'i guradu o ffotograffau du a gwyn a dynnwyd gan Dr Hesam Kamalipour fel rhan o'i brosiect ffotograffiaeth drefol sy'n adrodd straeon, yn archwilio ffurfiau ar drefoldeb ar draws dinasoedd yn y Gogledd a'r De byd-eang.

Bydd yr arddangosfa yn dod i ben gyda thrafodaeth banel a digwyddiad ymgysylltu a fydd yn cael ei gynnal rhwng 4pm - 5:30pm ddydd Mawrth 25 Ebrill 2023 yn Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2 Adeilad Morgannwg. Mae'r derbyniad diodydd yn dechrau o 4pm ac yn cael ei ddilyn gan y drafodaeth panel a chwestiynau. Mae tocynnau ar gyfer y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw.

Cefnogir yr arddangosfa a'r digwyddiad gan Gronfa Gymunedol GEOPL 2022-23 a'u trefnu fel rhan o Ganolfan Ymchwil Arsyllfa Gofod Cyhoeddus Prifysgol Caerdydd.

Mae Dr Hesam Kamalipour yn Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Trefol, yn Gyd-Gyfarwyddwr MA Dylunio Trefol, ac yn Gyd-Gyfarwyddwr Sefydlu Canolfan Ymchwil Arsyllfa Gofod Cyhoeddus ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ei waith yn gorwedd yn bennaf ar groesffyrdd dylunio trefol, trefoliaeth anffurfiol, gofod cyhoeddus, morffoleg drefol, a threfoldeb cymharol.

Gweld Trefoldeb Anweledig/Gweladwy: Fframio Gofod Cyhoeddus mewn Cyd-destun Byd-eang ar Google Maps
CR1
Glamorgan Building
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3WA

Rhannwch y digwyddiad hwn