Ewch i’r prif gynnwys

Beth sy'n digwydd yn yr Alban a Chymru?

Dydd Mercher, 7 Rhagfyr 2022
Calendar 18:00-20:00

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

The event title, 'What is happening in Scotland and Wales?', and the names of the two authors, Gerry Hassan and Will Hayward

Ydy Cymru a'r Alban ar y ffordd i annibyniaeth? Beth mae mudiadau annibyniaeth y ddwy wlad am ei gyflawni? A beth yw'r gwahaniaethau allweddol rhwng y ddwy wlad?

Mae Gerry Hassan a Will Hayward yn ddau o'r prif awduron ar fudiadau annibyniaeth yr Alban a Chymru.

Ar Ragfyr 7fed, byddan nhw’n cymryd rhan mewn digwyddiad trafod arbennig i fyny’r grisiau yn y City Arms. Trefnir y digwyddiad ar y cyd gan Bodlediad Hiraeth a Chanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd, gyda’r nod o ddod â thrafodaeth wleidyddol anffurfiol i ganol y ddinas.

Bydd Hassan a Hayward yn amlinellu’r gwersi pwysig o’u llyfrau diweddar, Scotland Rising: The Case for Independence, ac Independent Nation? Should Wales leave the UK.

Mae'r ddau lyfr nid yn unig yn adrodd ar y mudiadau annibyniaeth yn y ddwy wlad, ond maent hefyd yn mynd at wraidd y galwadau dros annibyniaeth a sut mae hynny’n berthnasol i strwythur, pwrpas a hanes y Deyrnas Gyfunol.

Ymunwch â ni i asesu a yw’r Alban a Chymru ar yr un llwybr mewn gwirionedd, ac a oes unrhyw droi yn ôl…

Upstairs at the City Arms
10-12 Stryd y Cei
Canol y Ddinas
Caerdydd
CF10 1EA

Rhannwch y digwyddiad hwn