Ewch i’r prif gynnwys

Arloesedd Newydd mewn Dadansoddiadau Gofal Iechyd

Dydd Iau, 16 Mai 2019
Calendar 14:00-16:30

Mae'r digwyddiad hwn wedi dod i ben

Cysylltu

Arbedwch i'ch calendr

Cardiff University Main Building

Mae’r sector gofal iechyd wedi gweld newid technolegol ar raddfa fawr dros y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys ym maes dadansoddi data. Mae digideiddio cofnodion iechyd wedi agor y drws i geisiadau am dechnegau dadansoddol uwch, gan arwain at wella’r ffordd o wneud penderfyniadau a deilliannau i gleifion. Fodd bynnag, mae’r dulliau gweithredu arloesol hyn wedi cyflwyno heriau newydd, yn enwedig o ran sut mae dulliau wedi’u rhoi ar waith a sut caiff ei hallbynnau ei egluro i ddefnyddwyr.

Grŵp Lleol RSS De Cymru sy’n cynnal y digwyddiad hwn, a bydd yn cynnwys tair sgwrs ar amrywiaeth o bynciau, gan ddod a siaradwyr academaidd, y sector gyhoeddus, ac ymchwil masnachol ynghyd. Bydd cyfle i rwydweithio rhwng ac ar ôl y sgyrsiau, a darperir lluniaeth ysgafn.

Mae mynediad yn rhad ac am ddim ac mae croeso i bawb, ond rhaid cofrestru ymlaen llaw.

Gweld Arloesedd Newydd mewn Dadansoddiadau Gofal Iechyd ar Google Maps
Lecture Theatre 1.25
Main Building
Plas y Parc
Caerdydd
CF10 3AT

Rhannwch y digwyddiad hwn