Ewch i’r prif gynnwys

Cydweithio gyda ni

Rydym yn cydweithio gyda diwydiant i droi ein gwaith ymchwil yn atebion ymarferol sy'n cael effaith cymdeithasol ac economaidd yn ogystal â chreu cyfleoedd gwaith i'n graddedigion.  

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi cwmnïau ac mae nifer o enghreifftiau o'n llwyddiannau ymchwil cydweithredol, ein gwaith datblygu a'n partneriaethau strategol hir dymor. 

Dyma rai enghreifftiau o sut gallwn ni weithio gyda chi: 

Gwyliwch ffilm cyfrwng Saesneg am bartneriaeth arobryn rhwng Ysgol Peirianneg y Coleg, Ysgol Pensaernïaeth Cymru ac Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Caerdydd a gynyddodd cynhyrchaeth ac a leihaodd costau'r cwmni ceir, Ford.