Ewch i’r prif gynnwys

Busnes

Rydym yn cydweithio gyda busnesau o bob maint yng Nghymru a thu hwnt sydd yn elwa o ganlyniad i'n harbenigedd ymchwil arbenigol, cyfleusterau o'r radd flaenaf ac eiddo deallusol. 

Dysgwch sut gallwn ni eich helpu chi.

Cydweithio gyda ni

Rydym yn cydweithio gyda diwydiant i droi ein hymchwil blaenllaw yn ddatrysiadau ymarferol ac i greu swyddi newydd i'n graddedigion.

Is-gwmnïau

Rydym yn adeiladu busnesau llwyddiannus o'n heiddo deallusol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae ein partneriaethau diwydiannol cryf yn ein galluogi ni i ddod o hyd i ddatrysiadau effeithiol i broblemau mawr y byd ac i gynyddu effaith ein gwaith ymchwil.