Ewch i’r prif gynnwys

Beth ydym yn ei wneud

Rydym yn gweithio o fewn y Brifysgol i hyrwyddo a chefnogi ymgysylltiad academyddion gydag agendâu rhanbarth dinas, a gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol ar brosiectau sy’n ceisio symud datblygiad economaidd a datblygiad cymdeithasol rhanbarthol yn ei flaen.

Prosiectau ymgysylltu peilot

We have launched a new award scheme providing up to £5,000 to support pilot projects that engage with communities, public authorities or firms in Cardiff and the surrounding area.

Prosiectau ymgysylltu a ariannir

Dyfarnwyd cyllid i dair ar ddeg prosiect yn rownd gyntaf prosiectau ymgysylltu peilot. (Nodwch, mae'r dudalen ar gael yn Saesneg yn unig)

Funded projects 2017-18

Seven projects were awarded funding in the second round of pilot engagement projects.

Cadw graddedigion

Gofynnodd Swyddfa Llywodraeth y DU ar gyfer Gwyddoniaeth i’r Gyfnewidfa Dinas Rhanbarth, ar y cyd â Chyngor Dinas Caerdydd, i helpu i nodi’r dystiolaeth ynglŷn â symudedd graddedigion.(Nodwch, mae'r dudalen ar gael yn Saesneg yn unig).

Partnering for Change showcase

In November 2016 City Region Exchange hosted an exhibition of projects being undertaken by staff and students from across the University with partners in the region.