Cyfnewidfa Dinas-Ranbarth

Mae'r Gyfnewidfa Dinas-Ranbarth yn un o bump o brosiectau ymgysylltu blaenllaw Prifysgol Caerdydd, a lansiwyd yn ffurfiol yn y Senedd ym mis Hydref 2014.

Watch a video

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Prosiectau ymgysylltu blaenllaw

Darllenwch mwy am ein prosiectau trawsffurfio cymunedau sy'n dangos ein hymrwymiad i wella lles cymunedau yng Nghymru a thu hwnt..

Themâu ymgysylltu

Cyfle i ddysgu am yr amrywiaeth eang o themâu y mae'r Gyfnewidfa Dinas-Ranbarth yn ymdrin â nhw.