Ewch i’r prif gynnwys

Professor Saleem Kidwai OBE

Yr Athro Saleem Asghar Kidwai OBE, KFO, FRSA, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr SNK Associates- accountants-consultants and advicers a ddechreuodd ym mis Ebrill 1985.

Mae Mr. Kidwai hefyd wedi bod yn Brif Weithredwr, Rhaglen Cefnogi Busnesau Ethnig, menter sydd yn annog a chefnogi aelodau o'r gymuned ethnig i ddechrau busnes a rhoi cymorth busnes iddynt..

Roedd y prosiect hwn yn cael ei gynnal ar ran Awdurdod Datblygu Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru. Yn y prosiect hwn roedd Mr Kidwai yn rhan o 'Rhagdybiaeth i gyflawni'.

Mr Kidwai yw Cyd-sylfaenydd a Chadeirydd Canolfan Bancio a Chyllid Islamaidd y DU

Mae wedi bod yn gweithio ac ymysg y cymunedau ethnig ers dros ddau ddegawd ond ers 2001 mae wedi bod yn ymwneud yn agos iawn â llawr gwlad y cymunedau ethnig.