Ewch i’r prif gynnwys

Dr Muhammad Tajri

Dechreuodd Muhammad Reza Tajri astudiaethau seminar Shi'a yn yr Ḥawza ʿIlmiyya yn Llundain ac aeth ymlaen i gwblhau BA mewn Astudiaethau Islamaidd yn y Coleg Islamaidd a Phrifysgol Middlesex.

Symudodd wedyn i Damascus i astudio yn yr Ḥawza al-Imām al-Khumaynī. Tra yn Damascus, astudiodd hefyd Arabeg uwch ym Mhrifysgol Damascus. Ar ôl dychwelyd i'r DU, cwblhaodd MA mewn Astudiaethau Islamaidd yn y Coleg Islamaidd a Phrifysgol Middlesex ac ail MA mewn Islam ym Mhrydain Gyfoes ym Mhrifysgol Caerdydd. Cwblhaodd ei PhD ym Mhrifysgol Caerhirfryn yn 2023, lle bu ei ymchwil yn edrych ar "Evolving Perceptions of Shiʿī Religious Authority on British University Campuses".

Yn arbenigwr yn yr iaith Arabeg, mae wedi bod yn Ddarlithydd mewn Arabeg yn Sefydliad Al-Mahdi ers 2015. Ef yw Arweinydd yr Adran Astudiaethau Crefyddau Cymharol a Chyfarwyddwr y ddau sefydliad sef Canolfan Astudiaethau Mewn-Fwslimaidd (CIMS) a'r Llwyfan Symposia Rhyng-grefyddol (IRS).

Mae ei ddiddordebau ymchwil yn ymwneud â Mwslemiaid yn y DU ac Ewrop, Shīʿism cyfoes a hunaniaeth Shīʿī, awdurdod crefyddol, ac effaith rhywedd ar grefydd. Mae wedi cyflwyno ei ymchwil mewn nifer o gynadleddau ledled y DU.