Ewch i’r prif gynnwys

Prosiectau a chyllid

Mae Prifysgol Caerdydd wedi bod yn llwyddiannus wrth ddenu cyllid parhaus ar gyfer ymchwil seiberddiogelwch allanol am bron i ddegawd.

Rydym wedi derbyn mwy na £3.8 miliwn rhwng 2012 a 2016 a £4 miliwn pellach i gefnogi’r ganolfan ymchwil rhwng 2017 a 2021.

Mae cyllid wedi’i ddyfarnu gan gyrff Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI), megis yr EPSRC a Chyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), y Diwydiant a’r Llywodraeth.

Arian gan y Cyngor Ymchwil

Seicoleg Seibr Airbus a Ffactorau Dynol. Airbus a Endeavr Cymru, DU

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol Morgan
 • 2019-2022
 • £550,000 ers 1 Mawrth 2019

AI eglurhaol Airbus (XAI). Airbus

Canfyddiad diogelwch wrth ryngweithio â pheiriant. Larwm SOS, Sweden

Systemau Diwydiannol Newydd: Ffatrïoedd Sgwrsio

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol (PI) Burnap
 • 2017-2020
 • £1.8m - EPSRC

Cylch Oes Seiberddiogelwch SCADA 2 (SCADA-CSL 2)

Labordy Gwyddorau Data Cymdeithasol:  Dulliau a Datblygu Seilwaith ar gyfer Dadansoddi Data Agored mewn Ymchwil Gymdeithasol

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol Burnap â WilliamsRana ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 2017-2020
 • £450k - ESRC

Canolfan Ymchwil EPSRC PETRAS, Seiberddiogelwch y Rhyngrwyd Pethau - Nodi fectorau ymosod ar gyfer ymyrraeth rhwydwaith drwy ddyfeisiau IoT a datblygu dull sy’n canolbwyntio ar y nod i nodi effaith ar draws arwynebau bygythiadau (dibynnu ar yr IoT)

Cerbydau Awtonomaidd Cysylltiedig sy’n Ffynnu: Grymuso trwy symudedd diogel, dibynadwy. IUK

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol Morgan gyda Phrifysgol Bryste, UWE-Bryste, BRL, Atkins, Airbus, AXA, Dynniq, Aiseedo, Designability, Traverse, TSC, Cyngor De Caerloyw a Dinas Bryste, AgeUK.
 • 2016-2019
 • Cyfanswm grant £5.55m

Canfod a Rhwystro Twyll Marchnata ar Raddfa Fawr (DAPM)

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol Levi
 • 2016-2019
 • £845k - EPSRC

Trosedd Economaidd sy’n Gysylltiedig â Seiber a Goblygiadau ar gyfer Dulliau Plismona

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol Levi â Williams ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 2016
 • £25k - Corfforaeth Dinas Llundain

Ofn Seiberdroseddu a’i Ganlyniadau Seiberddiogelwch

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol Williams â Levi ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 2015-2016
 • £25k - Y Swyddfa Gartref

Cylch Oes Seiberddiogelwch SCADA (SCADA-CSL)

Nodi a modelu ymddygiad dioddefwr, busnes, rheoliadol a maleiswedd mewn tirwedd bygythiad seiber sy’n newid

Astudiaeth Mapio Partneriaeth Lleihau Seiberdroseddu

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol Williams â Levi ym Mhrifysgol Caerdydd
 • 2012-2013
 • £74k - Nominet Trust

Diogelu Preifatrwydd wrth Rannu a Dadansoddi Data ar sail Digwyddiad

 • Prif Ymchwilydd Sefydliadol Shao
 • 2011-2016
 • £515k - Cymrodoriaeth yr Academi Beirianneg Frenhinol