Ewch i’r prif gynnwys

Ein lleoliad

Sefydliad Catalysis Caerdydd, Yr Ysgol Cemeg, Prifysgol Caerdydd, Prif Adeilad, Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT.

Cardiff Catalysis Institute location map

Cyrraedd yr adeilad

Mae Sefydliad Catalysis Caerdydd wedi'i leoli ym Mhrif Adeilad y Coleg. Y fynedfa fwyaf hwylus yw drwy'r maes parcio ar Blas y Parc (gyferbyn ag Adeilad Undeb y Myfyrwyr).

Os dewch chi drwy'r drws yn aden ogleddol yr adeilad (i'r dde wrth i chi ddod i mewn i'r maes parcio), bydd prif swyddfa'r Ysgol Cemeg yn union ar y chwith i chi, a bydd staff y swyddfa'n gallu eich cyfeirio o'r fan honno.