Ewch i’r prif gynnwys

Arloesi busnes

Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth wedi galluogi cwmni ynni a gwasanaethau byd-eang i gyflwyno a chefnogi arloesedd.

Cyflymu arloesedd

Students at a workshop in Cardiff Business School

Mae Centrica yn fusnes gwasanaethau a datrysiadau ynni rhyngwladol. Mae’r sefydliad mawr hwn dros 200 mlwydd oed ac yn cael ei gefnogi gan tua 7,500 o beirianwyr a thechnegwyr. Roedd eisiau adnewyddu’r ffordd yr oedd yn gweithio, ei fethodolegau a’i ddull o arloesi.

Ffurfiwyd Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) rhwng Ysgol Busnes Caerdydd a Centrica i gyflwyno proses arloesi ar garlam o fewn y cwmni.

Dan arweiniad Dr Luigi M De Luca, Athro Marchnata ac Arloesedd a Rhag-Ddeon Astudiaethau Doethurol yn Ysgol Busnes Caerdydd, daeth y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth ynghyd â rheoli prosiectau, marchnata technoleg, cynllunio datblygu cynnyrch newydd, ac ailgynllunio prosesau tîm a systemau sefydliadol.

Rydym wedi'n cyffroi gan y cydweithio parhaus hwn: credwn yn gryf y gall integreiddio arbenigedd a arweinir gan ymchwil a phrofiad yn y maes roi manteision mawr i'r ddwy ochr o ran trosglwyddo ac integreiddio gwybodaeth am arloesi a datblygu cynnyrch/gwasanaeth newydd. Rydym ni'n edrych ymlaen at feithrin y cydweithio hwn gyda Phrifysgol Caerdydd ymhellach.

Zahir Sumar, Pennaeth Hwb Cyflymydd Centrica

Cydweithio, ymgynghori a hyfforddi

Daeth y prosiect 3 blynedd i ben yn llwyddiannus ym mis Hydref 2021, ar ôl dwy flynedd gythryblus y pandemig a siociau eraill i'r diwydiant ynni.  Cyflwynodd y Bartneriaeth ei buddion allweddol drwy Hwb Cyflymydd Centrica, tîm arloesi newydd sydd â'r dasg o ddatblygu a chefnogi arloesi yn Centrica. Gweithgareddau craidd y Ganolfan Cyflymydd yw cydweithio, ymgynghori a hyfforddi.

Gyda chefnogaeth y Bartneriaeth, datblygodd yr Hwb Cyflymydd storfa o becynnau a thechnegau arloesi a datblygu cynnyrch, sydd wedi'u rhannu gyda channoedd o weithwyr Centrica dros y ddwy flynedd ddiwethaf - ar draws y sefydliad cyfan - drwy eu hacademi arloesi fewnol, Feel, Empathise, Learn, Identify, Test, Evangelise (FLITE School).

Mae'r cydweithio wedi denu diddordeb yn rhyngwladol a bydd yr astudiaeth achos yn cael ei chynnwys yn Llawlyfr Datblygu Cynnyrch Newydd y Gymdeithas Rheoli Datblygu Cynnyrch (PDMA).

Bydd y bartneriaeth rhwng Ysgol Busnes Caerdydd a Centrica yn parhau yn y dyfodol gydag amcanion newydd, gan gynnwys ymchwil fwy cydweithredol, cyfnewid dwyffordd rhwng Centrica a rhaglenni MBA ac Addysg Weithredol Caerdydd, lleoliadau gwaith myfyrwyr a phrosiectau doethuriaeth.