Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaeth paratoi a chludo

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau arlwyo proffesiynol sy’n addas i’ch anghenion lletygarwch; o frechdanau a saladau i fwydlenni cinio tri a phedair cwrs.

Mae ein tîm arlwyo pwrpasol yn dosbarthu bwyd o ansawdd uchel sy'n cynnig gwerth am arian.

Dim ond y cynhwysion gorau rydym yn defnyddio sydd yn dod o ffynonellau lleol, moesegol neu gynaliadwy.

Mae ein holl de a choffi yn fasnach deg, yn cefnogi ffermwyr a gweithwyr yn y byd datblygol drwy gael prisiau gwell, amodau gweithio parchus, cynaliadwyedd lleol a thelerau masnach deg.

Mae ein holl fwyd lletygarwch sy'n cael ei ddosbarthu, yn cael ei baratoi yn Neuadd y Brifysgol, yng Nghyncoed. Mae'r bwyd yn cael ei ddosbarthu gan un o aelodau o'r tîm proffesiynol a phwrpasol mewn cerbydau rheweiddiedig.

Nid yw'r holl brisiau yn cynnwys TAW, ac maent fesul unigolyn, oni nodir fel arall.

Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu cyfleusterau cyfarfod yn ogystal â gwasanaethau arlwyo, cysylltwch â’r Swyddfa Cynhadledd sydd yn gallu rheoli’r holl ardaloedd i chi.

Bwydlenni lletygarwch

Delivered hospitality menu 2019

4 January 2019

Our delicious and fresh delivered hospitality menus

PDF

Event catering 2019

4 January 2019

We provide a wide range of menus, desserts, canapes, buffets and refreshments.

PDF

Rhestr gwinoedd 2019

Rhestr gwinoedd 2019

1 Ionawr 2019

Ein detholiad o winoedd pefriog, gwyn, rosé a choch.

PDF

Cysylltwch â ni

I wybod mwy am ein bwydlenni, cysylltwch â ni.

Tîm Cynadleddau a Digwyddiadau