Skip to main content

Educational resources and activities for teachers, schools and colleges

Explore our range of educational resources and activities for teachers, families and school pupils of all ages which aim to raise aspirations and support teaching of the new curriculum in Wales.

Almost all our activities and resources are free to access. During the coronavirus (COVID-19) pandemic you can access virtual events and online resources to support a blended learning approach.

Filter results

1-10 of 176 search results

Discovering Muslims in Britain for KS3

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible

Discovering Muslims in Britain: for Key Stage 3 is a set of free teaching resources that investigates what it means to be a Muslim in Britain today.

Teachers Key stage two Key stage three Key stage four Key stage five Further education students

Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain ar gyfer CA3

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible

Mae Darganfod Mwslimiaid ym Mhrydain: ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 yn gyfres o adnoddau addysgu am ddim sy'n ymchwilio i sut beth yw bod yn Fwslim ym Mhrydain heddiw.

Teachers Key stage two Key stage three Key stage four Key stage five Further education students

Our Space Our Future

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible

A European Horizon 2020-funded project that brings space science to the classroom, boosting students' interest in space-related careers.

Teachers Families Key stage two Key stage three Key stage four

Ein Gofod Ein Dyfodol

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible

Prosiect a ariennir gan Horizon 2020 Ewropeaidd sy’n dod â gwyddor y gofod i’r ystafell ddosbarth, gan hybu diddordeb myfyrwyr mewn gyrfaoedd sy’n ymwneud â’r gofod.

Teachers Families Key stage two Key stage three Key stage four

The Physics Mentoring Project

 • CalendarFebruary, March, April, October, November, December
 • Clock outlineUp to 2 hours
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

The Physics Mentoring Project places trained undergraduate and postgraduate students in secondary schools across Wales, to mentor and inspire future physicists.

Key stage three Key stage four

Y Prosiect Mentora ym maes Ffiseg

 • CalendarFebruary, March, April, October, November, December
 • Clock outlineUp to 2 hours
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

Trwy’r Prosiect Mentora ym maes Ffiseg, mae myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig hyfforddedig yn gweithio gydag ysgolion uwchradd ledled Cymru, gan fentora ac ysbrydoli ffisegwyr y dyfodol.

Key stage three Key stage four

Archfygiau - adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

Adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni - cynhyrchiad ar y cyd gan wyddonwyr ym mhrifysgol Caerdydd a Bryste ynghyd ag athrawon ysgol a'u disgyblion o bob cwr o Gymru. Dewch i wybod rhagor

Teachers Families Key stage two Key stage three Key stage four Key stage five

Superbugs - an educational resource to increase awareness of the microbial world in, on and around us

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

An educational resource to increase awareness of the microbial world in, on and around us - co-produced by scientists at the universities of Cardiff and Bristol together with school teachers and their pupils from across Wales. Find out more about

Teachers Families Key stage two Key stage three Key stage four Key stage five

Wales Gene Park activities for schools and colleges

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

Wales Gene Park offers a range of events, workshops and conferences for younger learners and teachers that aim to inspire them to learn more about genetics and career options in science.

Teachers Key stage four Key stage five Further education students

Gweithgareddau Parc Geneteg Cymru ar gyfer ysgolion a cholegau

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

Mae Parc Geneteg Cymru yn cynnig ystod o ddigwyddiadau, gweithdai a chynadleddau i ddysgwyr iau ac athrawon gyda’r bwriad o’u hysbrydoli i ddysgu rhagor am geneteg yn ogystal â’r opsiynau gyrfaol sydd ar gael ym maes gwyddoniaeth.

Teachers Key stage four Key stage five Further education students