Skip to main content

Educational resources and activities for teachers, schools and colleges

Explore our range of educational resources and activities for teachers, families and school pupils of all ages which aim to raise aspirations and support teaching of the new curriculum in Wales.

Almost all our activities and resources are free to access. During the coronavirus (COVID-19) pandemic you can access virtual events and online resources to support a blended learning approach.

Filter results

1-10 of 182 search results

Summer AS Level Physics Programme

 • CalendarMonday 13 June 2022, 10:00 - Wednesday 15 June 2022, 16:30

We are thrilled to announce that in June, we will once again be hosting our face to face, popular 3-day non-residential workshop for AS level students. The workshop is aimed at students who are considering pursuing a physics degree.

Key stage five

Rhaglen Ffiseg Safon UG yr Haf

 • CalendarMonday 13 June 2022, 10:00 - Wednesday 15 June 2022, 16:30

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein gweithdy dibreswyl 3-diwrnod poblogaidd i ddisgyblion Safon UG unwaith eto ym mis Mehefin, a hynny wyneb-yn-wyneb. Mae’r gweithdy ar gyfer y rhai sy'n ystyried astudio ar gyfer gradd ym maes

Key stage five

The Physics Mentoring Project

 • CalendarFebruary, March, April, October, November, December
 • Clock outlineUp to 2 hours
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

The Physics Mentoring Project places trained undergraduate and postgraduate students in secondary schools across Wales, to mentor and inspire future physicists.

Key stage three Key stage four

Y Prosiect Mentora ym maes Ffiseg

 • CalendarFebruary, March, April, October, November, December
 • Clock outlineUp to 2 hours
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

Trwy’r Prosiect Mentora ym maes Ffiseg, mae myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig hyfforddedig yn gweithio gydag ysgolion uwchradd ledled Cymru, gan fentora ac ysbrydoli ffisegwyr y dyfodol.

Key stage three Key stage four

Evolve @ Cardiff 2022

 • CalendarMonday 21 March 2022, 09:00 - Friday 13 May 2022, 17:00

Discover Cardiff 2022 is a free webinar series designed to support prospective Cardiff University students before they start university. From residences, budgeting, wellbeing and socials, we offer a range of information, advice and guidance to help

Key stage five

Evolve @ Caerdydd 2022

 • CalendarMonday 21 March 2022, 09:00 - Friday 13 May 2022, 17:00

Cyfres o weminarau am ddim yw Darganfod Caerdydd sy’n ceisio cefnogi darpar fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd cyn iddynt ddechrau yn y brifysgol. Mae’r hyn rydym yn ei gynnig yn amrywio o wybodaeth am breswylfeydd a digwyddiadau cymdeithasol i gyngor

Key stage five

Archfygiau - adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

Adnodd addysgol i gynyddu ymwybyddiaeth o'r byd microbaidd sydd ynon ni, arnon ni ac o'n hamgylch ni - cynhyrchiad ar y cyd gan wyddonwyr ym mhrifysgol Caerdydd a Bryste ynghyd ag athrawon ysgol a'u disgyblion o bob cwr o Gymru. Dewch i wybod rhagor

Teachers Families Key stage two Key stage three Key stage four Key stage five

Superbugs - an educational resource to increase awareness of the microbial world in, on and around us

 • CalendarAvailable on request
 • Clock outlineFlexible
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

An educational resource to increase awareness of the microbial world in, on and around us - co-produced by scientists at the universities of Cardiff and Bristol together with school teachers and their pupils from across Wales. Find out more about

Teachers Families Key stage two Key stage three Key stage four Key stage five

Wales Gene Park’s Schools’ Genetics and Genomics Roadshow

 • CalendarMonday 18 October 2021, 08:00 - Thursday 31 March 2022, 08:00
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

The Roadshow offers free talks to your school or college’s year 12 & 13 biology/science students.

Key stage five

Parc Geneteg Cymru yn cychwyn Sioe Deithiol Geneteg a Genomeg ar gyfer Ysgolion

 • CalendarMonday 18 October 2021, 08:00 - Thursday 31 March 2022, 08:00
 • cymraeg-iconAvailable in Welsh

Yn y Sioe Deithiol bydd sgyrsiau yn rhad ac am ddim i ddisgyblion bioleg/gwyddoniaeth blwyddyn 12 a 13 yn eich ysgol neu goleg

Key stage five