Skip to main content

Cynhadledd llais Caerdydd


 • Clock outlineTuesday 9 July 2024, 09:30 - 14:30
 • Only available in Welsh

Mae'r dirwedd newyddiadurol a chyfryngau ar gyfer pobl ifanc eisoes wedi symud i lwyfannau digidol. Beth mae hyn yn golygu i ddyfodol cymdeithas, i bobl ifanc ac i Gymru?

Mae llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth lunio sut mae unigolion ifanc yn cael eu newyddion a gwybodaeth, ac yn aml yn arwain at bryderon am wybodaeth ffug, yn ogystal â phryderon am ddiogelwch pobl ifanc.

Fe fydd cynhadledd Llais Caerdydd yn cyflwyno eich disgyblion i nifer o brif bynciau'r maes newyddiadurol a'r cyfryngau yn 2024.

Ydyn ni'n gallu dibynnu ar newyddiaduraeth Tik Tok ac Instagram?
Sut dylem gyfathrebu a pharchu pobl ar lwyfannau digidol?
Ac yw'r byd digidol yn mynd i alluogi i'r iaith Gymraeg ddatblygu a thyfu?

Rydym yn cynnig:

 • Sesiwn cyfnos i athrawon yn Mai/Mehefin ar Teams, ar ddatblygu cynnwys Cymraeg digidol gyda phobl ifanc
 • 15 lle yn y gynhadledd i ddisgyblion blwyddyn 10 (ac athrawon) o Gaerdydd a RCT
 • Grantiau trafnidiaeth i ysgolion o du allan i Gaerdydd

About the organiser

This activity is organised by Academi Gymraeg a JOMEC Cymraeg. Contact Catrin Jones at academi@caerdydd.ac.uk for more details.

How to book

Cysylltwch erbyn 30 Ebrill 2024, i sicrhau lle i’ch ysgol yn y gynhadledd a mynegi eich diddordeb i fynychu’r sesiwn cyfnos i athrawon.

Emailacademi@cardiff.ac.uk


TicketThis activity is free

 • JOMEC, 2 Sgwar Canolog

Audience

 • TickTeachers
 • TickKey stage four - ages 14-16, years 10-11

Teacher supervision is required.


Curriculum themes

 • TickExpressive arts
 • TickHealth and wellbeing
 • TickHumanities
 • TickLanguages, literacy and communication
 • TickMathematics and numeracy
 • TickScience and technology
 • TickLife sciences
 • TickSocial sciences
 • TickWelsh
 • TickDigital competency
 • TickCareers and employability
 • TickWelsh Baccalaureate and Extended Project Qualification
 • TickExtracurricular

Activity type

 • TickConference

Purpose

 • TickCareers and employability
 • TickExtracurricular or independent learning
 • TickWidening university participation
 • TickGetting ready for university

Share this event