Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am sut i gyrraedd Prifysgol Caerdydd a theithio o gwmpas y campws.

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau ar gyfer cyrraedd Prifysgol Caerdydd ar fws, mewn car, mewn awyren neu ar drên

Google map of Main Building area

Mapiau'r Brifysgol

Dewiswch adeilad o'r rhestr i ddod o hyd iddo ar y map.

Taith rhithwir o amgylch y campws

Ewch ar daith ar-lein o amgylch ein campysau, preswylfeydd a dinas Caerdydd trwy ein taith campws rhithwir.

Hygyrchedd

Gwybodaeth am hygyrchedd yr adeiladau ar y campws.

Diwrnodau agored

Dysgwch mwy am ddiwrnodau agored i israddedigion ac i ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd.

Llety ar gyfer ymwelwyr

Dod o hyd i lety byr dymor ar gyfer ymwelwyr i'r campws.

Cyfleusterau TG

Darllenwch i gael gwybod pa wasanaethau TG y gall ymwelwyr eu defnyddio, a sut i gael mynediad at ein Wi-Fi i ymwelwyr.