Llys Senghennydd

Ar gyfer: israddedigion, Ôl-raddedigion

Neuadd breswyl fawr sy’n agos iawn i ganol y ddinas a champws Parc Cathays.

Trosolwg

Dyma neuadd breswyl fawr gydag opsiynau hunanarlwyo neu arlwyo’n rhannol. Mae’n gyfleus i fyfyrwyr sy’n astudio Mathemateg, Peirianneg, Ffiseg a Seryddiaeth neu Gyfrifiadureg. Mae’r gwasanaeth prydau gyda’r nos yn rhoi pryd poeth i fyfyrwyr o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio yn ystod gwyliau. Fel arfer, mae prydau’n cael eu gweini yn ystod 5.00yh a 7.00yh ym mwyty Trevithick yn Adeiladau’r Frenhines.

Roeddwn yn gwybod o’r cychwyn mai Llys Senghennydd oedd fy newis cyntaf fel llety myfyrwyr. Mae’n gyfleus iawn, yn agos i’r dref ac i fy narlithoedd. Yn sicr, roedd byw mewn fflat Cymraeg yn fantais fawr, mae’n braf byw a chymdeithasu gyda ffrindiau yn Gymraeg. Mae’r myfyrwyr Cymraeg yn cymdeithasu gyda’i gilydd yn aml ond ddim fel clic. Mae popeth sydd ei angen ar fyfyriwr yn Senghennydd. A digon o le yn yr ystafelloedd i wneud i chi deimlo’n gartrefol.
Rhian Milcoy
Llys Senghennydd

Pellter i gampysau

Prif Adeilad Campws Parc y Mynydd Bychan
Pellter 0.5 milltir 1.75 milltir
Cerdded 10 munud 35 munud
Beicio 5 munud 17 munud
Bws n/a Plas y Parc, Bws Caerdydd 95

Nodwch: darparwyd yr amseroedd uchod fel canllaw yn unig.

Agosaf

Siop Heol Salisbury
Archfarchnad Canol y Ddinas (Sainsburys)
Bwyd cyflym Canol y Ddinas
Bar Undeb y Myfyrwyr
Cyfleusterau chwaraeon Canolfan Ffitrwydd a Datblygiad Corfforol Prifysgol Caerdydd
Gweld holl gyfleusterau chwaraeon y Brifysgol
 • Hunanarlwyo
 • Arlwyo’n rhannol (darparir pryd gyda’r nos o ddydd Llun i ddydd Gwener ym mwyty Trevithick)
 • Ensuite (120 o ystafelloedd i fyfyrwyr ôl-raddedig yn unig)
 • Rhannu cegin/lle bwyta
 • Fflatiau i 5 o fyfyrwyr
 • Pwynt cysylltu i’r rhwydwaith a mynediad Wi-Fi
 • Siediau beic
 • Golchdy
 • Lleoedd parcio (20 lle)
 • Fflatiau i siaradwyr a dysgwyr Cymraeg
 • Opsiwn byw’n dawel i ôl-raddedigion (fflatiau/tai a rannir gyda myfyrwyr eraill sydd wedi dangos diddordeb mewn amgylched byw’n dawel)
 • 1 ystafell gyda larwm sy’n fflachio a chlustog dirgrynu, yn addas i rai gyda nam ar y clyw
 • Cyfnod preswyl safonol

Ôl-raddedig ‘a mwy’

Mae dau o’r tai yn darparu'r cyfleusterau Ôl-raddedig ‘a mwy’ canlynol:

 • Mae pob fflat yn cynnwys llestri, cyllyll a ffyrc, offer coginio a theledu lliw gyda’r drwydded wedi’i dalu
 • Mae pob ystafell astudio yn cynnwys duvet a dau set o ddillad gwely.

Sesiwn 2018/2019 (Bydd y prisiau ar gyfer 2019/2020 ar gael o fis Mai 2019 ymlaen)

Cyfnod Preswyl Safonol (Mis Medi i fis Mehefin)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Hunanarlwyo, rhannu ystafell ymolchi£4165.27(2 X £1388.42 a 1 X £1388.43)Israddedigion yn unig
Arlwyo'n rhannol, rhannu ystafell ymolchi£5070.41(2 X £1690.14 a 1 x £1690.13)Israddedigion yn unig
Hunanarlwyo, ensuite£4850.90(2 X £1616.97 a 1 X £1616.96)Ôl-raddedigion yn unig
Arlwyo'n rhannol, ensuite£5756.04(3 x £1918.68)Ôl-raddedigion yn unig
Lle parcio£163(2 X £54.33 a £54.34) 

Cyfnod preswyl blwyddyn lawn (Mis Medi i fis Medi)

MathCyfanswmRhandaliadauNodiadau
Hunanarlwyo, ensuite Ôl-raddedig 'a mwy'£7039.99(2 X £2346.66 a 1 x £2346.67)Ôl-raddedigion yn unig

Joanne Hooper

Rheolwr Llety Cynorthwyol

Telephone:
+44 (0)29 2087 4864

Debra Jones

Rheolwr Preswylfeydd

Telephone:
+44 (0)29 2087 4863

Rhestr o’r preswylfeydd

Ffeithiau sydyn

Myfyrwyr 610
Arlwyaeth Arlwyo rhannol
Hunan-arlwyo
Math Rhannu ystafell ymolchi
En-suite
(Mae ystafelloedd ymolchi ar gyfer israddedigion ac ystafelloedd en-suite i ôl-raddedigion.)
Cyfnodau preswyl Safonol
Blwyddyn lawn
Mannau parcio 20

Ystafelloedd ar gael ar gyfer

 • Cyplau
 • Myfyrwyr anabl
 • Teuluoedd
 • Byw'n dawel (israddedigion)
 • Byw'n dawel (ôl-raddedigion)
 • Siaradwyr a dysgwyr Cymraeg

Golygfeydd 360°

Cysylltiadau

Llys Senghennydd
Salisbury Road
Cathays
Caerdydd
CF24 4DS

+44 (0)29 2087 5709