Rydym ni’n gwella dealltwriaeth o gatalysis, yn datblygu prosesau catalytig newydd gyda diwydiant ac yn hyrwyddo defnydd o gatalysis fel technoleg gynaliadwy yn yr 21ain ganrif.

Newyddion diweddaraf

Campus from bridge

Gwahodd contractwyr i gwrdd â chwmnïau sydd am wneud cais i weithio ar y Campws

9 Hydref 2017

Galw am gwmnïau sydd â diddordeb mewn gweithio ar 'Gartref Arloesedd' gwerth £300m.

Professor Graham Hutchings

Gwobr bwysig i arloeswr catalysis aur

5 Hydref 2017

Anrhydeddu'r Athro Graham Hutchings am ei gyfraniad arloesol i ddiogelu'r amgylchedd

Cardiff Catalysis Institute masthead

Prof Hutchings awarded prestigious award for oxidation catalysis

7 Medi 2017

Prof Graham Hutchings FRS was the recipient of the prestigious WCOC Award.

Professor Graham Hutchings in CCI lab

Gweithio gyda busnes

Os hoffech ddysgu mwy am sut y gallwch chi ein cynorthwyo ni neu gyfleoedd nawdd eraill, cysylltwch â ni.

Catalysis magnification

Prosiectau

Edrychwch drwy’r amrywiaeth o heriau diwydiannol mae’n hymchwil yn helpu i’w datrys.

Doctral training in catalysis

Cyfleusterau

Y cyfarpar diweddaraf sy’n galluogi ein myfyrwyr a’n staff i yrru ymchwil catalysis yn ei flaen.