Skip to main content

Religion

Mr. Lloyd George and the Welsh Disestablishment Bill, Punch (27 May 1914).
Mr. Lloyd George and the Welsh Disestablishment Bill, Punch (27 May 1914).

General

Disestablishment

Pro-war movement

Anti-war movement and conscientious objectors

General

Barton, George A. The religion of Israel. New York: Macmillan. 1918. Arts and Social Studies: BM156.B2

Church of England. Archbishops’ Committee on Church and State. Report, with appendices [of] the Archbishops’ Committee on Church and State. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 1916. Law: 346.138 C

Church of England. Archbishops’ Committee on Church and State. Report, with appendices [of] the Archbishops’ Committee on Church and State. London: S.P.C.K. 1918. Law: 346.138 C

Davies, Charles. Canmlwyddiant Eglwys y Bedyddwyr Cymreig yn y Tabernacl, Caerdydd. Caerdydd: The Educational Publishing Company. 1914. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.38.D

Evans, William. The tyranny of the figure: an address given at the Annual Conference of the South Wales Union of Congregational Churches, held at Swansea, March 31st, 1915. London: Congregational Union of England & Wales. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.3.E

Figgis, John Neville. Churches in the modern state. London: Longmans. 1913. Law: 346.138 F

Griffiths, W. Canmlwyddiant Eglwys Paran, Melin Ifan Ddu, 1819-1919. Nantymoel: R.H. Mason. 1919. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.38.G

Jones, M.H. Adfywio'r ysgol Sul: ad-argraffiad o gyfres o erthyglau a gyhoeddwyd i ddechreu yn y “Goleuad” rhwng Medi a Rhagfyr, 1916. Caernarfon: Cwmni y Cyhoeddwyr Cymreig. 1916. Arts and Social Studies Salisbury: WG12.J

The Llandaff diocesan magazine: a quarterly record of church work in the diocese. Cardiff: Mr. W. Lewis. 1899-1919. Arts and Social Studies Salisbury: Per W/Ll (serial)

Llyfr gweddi gyffredin: a gweinyddiad y sacramentau, a deddfau a defodau eraill yr eglwys, yn ôl arfer Eglwys Loegr: ynghyd a'r Psallwyr, neu psalmau Dafydd, wedi eu nodi megis ag y maent i'w canu neu i'w dywedyd mewn eglwysydd: a'r ffurf neu ddull o wneuthur, urddo, a chyssegru esgobion, offeiriaid, a diaconiaid. Rhydychen: argraphedig yn Argraphdy y Brifysgol. 1918. Salisbury: Jarman WG39.3.0081

Lloyd, John and T.B. Mathews. Llaw-lyfr Jiwbili: Cymanfa Bregethu Annibynwyr Merthyr a’r cylch, 1918. Merthyr: Joseph Williams. 1918. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.L

Mee, Arthur and Holden, J.S. Defeat? The truth about the betrayal of Britain. London: Morgan & Scott. 1917. Salisbury: WG5.6.M (English author, not the Arthur Mee of Cardiff)

Mellor, Stanley A. Religion as affected by modern science and philosophy. London: Lindsey Press. 1914. Arts and Social Studies: BL240.M3

Memorial services: extracted by permission from a prayer-book revised, as issued in 1913 with a preface by the bishop of Oxford. London: Mowbray. 1914. Arts and Social Studies BX5141.M3

Morgan, Herbert. The social task in Wales. London: Student Christian Movement. 1919. Arts and Social Studies Salisbury: WG9.M

Morgan, J. The war and Wales. London: Chapman & Hall. 1916. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.2.M

Morris, Abraham and D.H. Williams. Story of the Ebenezer Calvinistic Methodist Church worshipping at the Morgan Howell Memorial Chapel, Newport, Monmouthshire. Newport: W. Jones. 1916. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.39.M

Nelson, Leonard. Ethische methodenlehre. Leipzig: Verlag von Veit & Comp. 1915.

The order of the burial of the dead. Ditchling: Douglas Pepler. 1917. Cardiff Rare Book Collection: BV199.F8.O7

Peters, John P. The religion of the Hebrews. Boston: Ginn. 1914. Arts and Social Studies: BM165.P3

Presbyterian Church of Wales. Llyfr hymnau y Methodistiaid Calfinaidd. Caernarfon: Llyfrfa y Cyfundeb. 1917. Arts and Social Studies Salisbury: WG14.2.P

Religion and science: a philosophical essay. Edinburgh: W. Blackwood and sons. 1915. Arts and Social Studies: BL240.M3

Roberts, Stephen. Hanes Eglwys Fitzclarence Street. Liverpool: Hugh Evans a’i Feibion. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.5.R

Russell, Bertrand. Mysticism and logic: and other essays. London: Allen and Unwin. 1917. Arts and Social Studies: B1649.R93.M9

Thomas, E.W. Can’mlwyddiant Eglwys Methodistiaid Calfinaidd Bryneglwys-yn-Ial: 1818-1918. Bala R. Evans. 1918. Salisbury: WG4.32.T

Undeb Cenedlaethol y Cymdeithasau Cymraeg. Rhaglen y seithfed gynhadledd flynyddol, a gynhelir yng Nghaerfyrddin … Mai 1, 1920. Barry: Llewellin. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG18.U

Williams, Charles. Canmlwyddiant Eglwys y Methodistiaid Cafinaidd yng Nglynogwy: agorwyd y capel Hydref 24 a 25, 1819; hanes yr achos. Nantymoel: Mason. 1919. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.38.W

Williams, John. Eglwysi Annibynnol Abertawe a’r cylch, 1860-1915. Merthyr Tydfil: Joseph Williams. 1915. Salisbury: WG4.38.W

Williams, Thomas. Hanes Eglwys Armenia, Caergybi: 1861-1915. Caernarfon: Gemni y Cyhoeddwyr Cymreig. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.3.W

Williams, W. Hanes methodistiaeth Gorllewin Morgannwg: sef hanes eglwysi y Methodistiaid Calfinaidd yng Ngorllewin Morgannwg, o ddrechreuad methodiestiaeth hyd o gylch y flwyddyn 1870. Cyfrol 1, Yn cynnwys hanes eglwysi hynaf dosbarth Abertawe, dosbarth Llansamlet, dosbarth Dyffryn Tawe, a dosbarth Dyffryn Nedd, &c. Caernarfon: Gwmni y Cyhoeddwyr Cymreig. 1916? Arts and Social Studies Salisbury: BX9101.W3.W4

Williamson, John. History of Congregationalism in Cardiff and district. Cardiff: Educational Pub. Co. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG4.38.W

Wotherspoon, H.J. The ministry in the church in relation to prophecy and spiritual gifts (charismata). London: Longmans, Green and Co. 1916. Arts and Social Studies: BT769.W6

Disestablishment

Church of England. Archbishops’ Committee on Church and State. The Archbishops’ Committee on Church & State: report, with appendices. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 1917. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. First report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1914-1915. London: HMSO. 1916. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Second report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1916. London: HMSO. 1917. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Third report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1917. London: HMSO. 1918. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Fourth report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1918. London: HMSO. 1919. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Fifth report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1919. London: HMSO. 1920. Salisbury: Folio WG5.2.C

Commissioners of Church Temporalities in Wales. Sixth report of the Commissioners of Church Temporalities in Wales: 1920. London: HMSO. 1921. Salisbury: Folio WG5.2.C

Davies, David. The new weapon of church defence at Penarth: story of a ballad. South Wales Daily News. 1914. Salisbury: Folio WG35.3.9045

Downing, S.E. The church in Wales: disestablishment and disendowment under the Welsh Church Act 1914. London: Society for Promoting Christian Knowledge. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.D

Godfrey, William. Diocese of Llandaff: ultimate effect of disendowment under the Welsh Church Bill upon the diocese and its parishes. Cardiff: Western Mail. 1914. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.G

The governing body of the Church in Wales. Cardiff: Western Mail, Limited. 1918. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.G

Jones, Griffith. New work on the Welsh Church Bill controversy: facts not generally known by English & Welsh people. London: St. Catherine Press. 1914? Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.J

Lewis, Henry. Is disestablishment just?: letters on the disestablishment and disendowment of the Church of England in Wales. Conway: R.E. Jones. 1914. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.L

Lloyd, Daniel Lewis. Emyniadur yr Eglwys yng Nghymru. Bangor: Jarvis a Foster. 1919. Arts and Social Studies Salisbury: WG14.2.C

National Free Church Council of Wales. Sunday School in Wales: its present position and how it may be improved. Cardiff: National Free Church Council of Wales. 1918? Arts and Social Studies Salisbury: WG12.N

National Free Church Council of Wales. Ysgol Sul yng Nghymru: ei sefyllfa bresennol a'r modd i'w gwella. Caerdydd: Cyngor Cenedlaethol Eglwysi Rhyddion Cymru. 1918? Salisbury: WG12.N

Welsh Calvinistic Methodist Church. Addroddiad ar Drefn a chynhaliaeth y weinidogaeth: fel y cymeradwywyd ef gan y Gymdeithasfa yn Ffynnongroew, Ebrill 13, 14, 15, 1920. Liverpool: Hugh Evans. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.W

Welsh Calvinistic Methodist Church. Addroddiad ar Drefn a chynhaliaeth y weinidogaeth: fel y cymeradwywyd ef gan y Gymdeithasfa yng Nghorseinon, Medi 28-30, 1920. Liverpool: Hugh Evans. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.W

Welsh Calvinistic Methodist Church. Addroddiad Pwyllgor 1 ar “Ein hanes cyfundebol a’n hathrawiaethau, a hyfforddiantein pobl ynddynt”: fel y cymeradwywyd ef gan y Gymdeithasfa yn y Bala, 15-17 Mehefin, 1920. Liverpool: Hugh Evans. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.2.W

Pro-war movement

Forsyth, Peter Taylor. The Christian ethic of war. London: Longmans, Green. 1916. Arts and Social Studies BT736.2.F6

Forsyth, Peter Taylor. The justification of God: lectures for war-time on a Christian theodicy. London: Duckworth. 1916. Arts and Social Studies: BT160.F6

Roberts, Richard. Are we worth fighting for? London: Oxford University Press. 1914. Arts and Social Studies: DA577.R6

Seton-Watson, R.W. What is at stake in the war. London: Oxford University Press. 1915. Arts and Social Studies: DA577.S3

Anti-war movement and conscientious objectors

Brown, E. Vipont. Christianity and war. London: Friends’ Peace Committee 1915.

Kneeshaw, J.W. Warmongers! (an exposure). Manchester: National Labour Press, Limited [1918?].

Nicholas, T.E. Cerddi rhyddid. Abertawe: Thomas a Parry. 1914. Arts and Social Studies Salisbury: WG16.811.N4.T4

Nicholas, T.E. Dros eich gwlad: llythyr agored at Mr. D.J. Davies, Belsize Crescent, Llundain, ar y rhyfel anghyfiawn. Abertawe: Thomas a Parry. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG16.81.N4.T4

Nicholas, T.E. Dros eich gwlad: cerddi heddwch. Pontardawe: yr awdur. 1920. Arts and Social Studies Salisbury: WG16.81.N4.T4

Rees, Thomas. (ed.) Y Deyrnas. Bangor. 1916-1919. Arts and Social Studies Salisbury Collection: Journal W/DE [Serial]

Royden, A. Maude. Yr anturiaeth fawr. Cardiff: Welsh Outlook Press. 1915. Arts and Social Studies Salisbury: WG5.3.R

Russell, Bertrand. Principles of social reconstruction. London: Allen & Unwin. 1916. Arts and Social Studies: B1649.R93.P7