Ewch i’r prif gynnwys

Rhoddwyr a pherthnasau

Plac: Alive we thought beyond our lives to give our bodies as a book for you to read
Plac yn y Ganolfan er cof am y rhai sydd wedi rhoi eu cyrff i wyddoniaeth feddygol. Cafodd ei greu gan Tom Phillips CBE a’i osod yn 2012.

Mae'r broses o roi yn cael ei rheoleiddio gan Yr Awdurdod Meinweoedd Dynol (Human Tissue Authority, HTA). Mae wedi'i seilio ar yr egwyddor sylfaenol fod unrhyw un sy'n dymuno rhoi ei gorff at ddefnydd gwyddonol yn cael gwybodaeth lawn am y dibenion a'r prosesau sydd ynghlwm wrth hyn cyn cydsynio.

Information pack for donors 2019

14 January 2019

This information pack contains information for donors, including consent forms and guidance on procedures.

DownloadPDF

Cysylltu

Os oes unrhyw gwestiynau gennych am y broses cysylltwch â'n Tîm Cymynroddion ar +44 (0)29 2087 4370.