Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau

Student studying bones of the hand

Rydym wrth wraidd addysg anatomegol ym Mhrifysgol Caerdydd, yn dysgu fel rhan o'r cyrsiau yn Ysgol y Biowyddorau yn ogystal â chynnal cyrsiau allanol ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol.

Mae ein cyfleusterau o'r radd flaenaf a'n staff profiadol yn darparu'r amgylchedd delfrydol i gael profiad ymarferol.

"Roeddwn i’n dwlu astudio anatomeg yng Nghaerdydd. Roedd meddwl mawr o'r tiwtorialau cyn pob sesiwn ymarferol. Gwnaethant ein paratoi ar gyfer y sesiwn ymarferol, yn ogystal â chaniatáu i ni gyfuno ein dysgu hunangyfeiriedig a'i ddefnyddio mewn senarios clinigol."
Rebecca Quinn

BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg)

BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg)

Mae ein gradd BSc Gwyddorau Biofeddygol (Anatomeg) yn cyfuno dulliau traddodiadol â thechnegau digidol modern i ddarparu rhaglen gradd ysgogol, ryngweithiol a chyfoes i chi.