Ewch i’r prif gynnwys

Ein gwaith

Datblygwyd ein rhaglenni gwaith mewn partneriaeth â swyddfeydd Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf yn y ddwy ardal beilot.

I gefnogi eu cynlluniau cyflawni a chynhwysiant, rydym wedi sefydlu pedwar pecyn gwaith:

Community working together on ideas

Meithrin gallu ymchwil a gwerthuso

Cyflwyno model cynaliadwy ar gyfer ymchwil cydweithredol, cyfnewid ac effaith.

residents working together

Trefnu cymunedol

Rhoi cipolwg ar anghenion a materion cymunedau.

art wall.

O gaer i bwll i borthladd

Rhoi cyfle i'r celfyddydau, diwylliant a'r sectorau treftadaeth wneud eu rhan wrth fynd i'r afael â thlodi.

Two women smiling

Lleoliadau myfyrwyr a gwirfoddoli

Rhoi cyfle i wella profiadau myfyrwyr a'u sgiliau cyflogadwyedd.