Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Cerddoriaeth Brydeinig Prifysgol Caerdydd (CUBRIT)

Rhwydwaith eang ydym ni, yn gweithio ar gerddoriaeth gelf Prydain ers 1900. Rydym yn croesawu amrywiaeth o gyd-destunau cerddorol, dulliau a golygfeydd, gan gynnal ymchwil ar amrywiaeth eang o gyfansoddwyr.

Yn CUBRIT, ein nod yw hyrwyddo a gwella ymchwil i gerddoriaeth gelf Brydeinig yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, a rhannu'r ymchwil ragoriaeth honno â chymuned fyd-eang.

Rydym yn ymarfer diffiniad eang o gerddoriaeth gelf Prydain ers 1900, gan groesawu amrywiaeth o gyd-destunau cerddorol, dulliau a golygfeydd, a chynnal ymchwil ar fywyd a cherddoriaeth amrywiaeth eang o gyfansoddwyr, gan gynnwys Harrison Birtwistle, Peter Maxwell Davies, Michael Finnissy, Alun Hoddinott, Simon Holt, William Mathias, Michael Tippett a Judith Weir.

Mae ein dull yn eang ac yn gynhwysol, ac mae'n cynnwys meysydd fel safbwyntiau archifol, dadansoddol, creadigol a beirniadol-ddamcaniaethol ar gerddoriaeth gyngerdd ôl-1900; dehongli; cerddoriaeth, tirwedd a lle; theatr gerddoriaeth ac opera; cerddoriaeth a hunaniaeth genedlaethol Gymreig; astudiaethau ymchwil yn seiliedig ar ymarfer; ac astudiaethau braslunio.

Mae ein canolfan yn meithrin astudiaethau ymchwil cerddolegol ac ymarfer newydd o greadigrwydd o fewn a rhwng Prifysgol Caerdydd a sefydliadau allanol, ac yn darparu fforwm i unigolion rannu eu hymchwil trwy ddarlithoedd, diwrnodau astudio a chynadleddau.

Amcanion

 • Annog ymchwil golegol i unrhyw agwedd ar gerddoriaeth gelf Prydain ers 1900.
 • Meithrin cefnogaeth i'r ddwy ochr i ymchwilwyr sy'n weithredol yn y maes ymchwil hwn.
 • Darparu cyfleoedd i rannu a thrafod ymchwil trwy rwydweithio a rhannu gwybodaeth ac digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd.
 • Cefnogi a datblygu gwybodaeth newydd am gerddoriaeth gelf Brydeinig ôl-1900 trwy ddulliau amrywiol o ymholi ysgolheigaidd.
 • Hyrwyddo cydweithredu rhwng cerddolegwyr ac ymchwilwyr sy'n seiliedig ar ymarfer ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymchwil ar y cyfansoddwyr a'r pynciau a ganlyn:

 • Harrison Birtwistle
 • John Casken
 • Peter Maxwell Davies
 • Michael Finnissy
 • Alun Hoddinott
 • Simon Holt
 • William Mathias
 • Anthony Powers
 • Ronald Stevenson
 • Michael Tippett
 • Judith Weir
 • Safbwyntiau archifol, dadansoddol, creadigol a beirniadol-ddamcaniaethol ar gerddoriaeth gyngerdd ôl-1900
 • Dehongli
 • Cerddoriaeth, tirwedd a lle
 • Theatr gerddoriaeth ac opera
 • Cerddoriaeth a hunaniaeth Gymreig
 • Cerddoriaeth a hunaniaeth yr Alban
 • Astudiaethau braslunio

Cyhoeddiadau dethol

Staff academaidd

Dr David Beard

Dr David Beard

Reader in Musicology

Email
beardd@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4388
Dr Nicholas Jones

Dr Nicholas Jones

Reader in Musicology

Email
jonesn3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4171

Staff cysylltiedig

Yr Athro Kenneth Hamilton

Yr Athro Kenneth Hamilton

Head of School of Music, Dean (International) for College of Arts, Humanities and Social Sciences, Senior University Dean for International Partnerships

Email
hamiltonk1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4380

Datgelu Max: Diwrnod Astudio Peter Maxwell Davies

Dyddiad: 4 Rhagfyr 2021
Lleoliad:
Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd

I gael rhagor o fanylion, ewch i'r wefan Golden Pages ar gyfer cerddolegwyr.

Mae'r Rhwydwaith Ymchwil PMD yn grŵp ymchwil sy'n uno ysgolheigion rhyngwladol sydd â diddordeb ym mywyd a cherddoriaeth Peter Maxwell Davies (1934-2016).

Mae'r Rhwydwaith yn darparu fforwm i unigolion rannu eu hymchwil trwy seminarau, darlithoedd a diwrnodau astudio ar-lein ac wyneb yn wyneb, yn ogystal â, lle bo hynny'n briodol, chefnogaeth diwtorial ar-lein dan arweiniad ysgolheigion sefydledig Peter Maxwell Davies.

Ei nod yw:

 • Creu ffocws ar gyfer pob math o ymchwil, dadansoddi a dehongli sy'n canolbwyntio ar fywyd a cherddoriaeth Peter Maxwell Davies.
 • Codi ymwybyddiaeth o gerddoriaeth y cyfansoddwr, a chynyddu'r diddordeb ynddo.
 • Hyrwyddo cydweithredu rhwng ymchwilwyr ledled y DU ac yn rhyngwladol, ac i fynd i'r afael ag anghenion y rhai sy'n ymwneud ag ymchwil gerddorol ar y pwnc hwn, p'un a ydynt yn ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa, yn ysgolheigion annibynnol, yn berfformwyr neu'n gyfansoddwyr, neu'n aelodau cysylltiedig o brifysgolion, conservatoires, colegau a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â cherddoriaeth.
 • Adeiladu cymuned ymchwil ryngweithiol ar-lein ryngwladol i unigolion a grwpiau gysylltu ag ymchwilwyr eraill sy'n rhannu diddordebau yn y maes hwn.

Lansiwyd y Rhwydwaith ym mis Tachwedd 2020. Gellir gweld recordiad o'r digwyddiad ar panopto.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r rhwydwaith, yna anfonwch ebost at Dr Nicholas Jones ar y cyfeiriad ebost canlynol: pmd.research.network@gmail.com

Rydym hefyd wedi sefydlu tudalen grŵp Facebook ar gyfer y Rhwydwaith. I ymuno â'r grŵp, ewch i'n tudalen Facebook.