Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Cerddoriaeth Brydeinig Prifysgol Caerdydd (CUBRIT)

Rhwydwaith eang ydym ni, yn gweithio ar gerddoriaeth gelf Prydain ers 1900. Rydym yn croesawu amrywiaeth o gyd-destunau cerddorol, dulliau a golygfeydd, gan gynnal ymchwil ar amrywiaeth eang o gyfansoddwyr.

Yn CUBRIT, ein nod yw hyrwyddo a gwella ymchwil i gerddoriaeth gelf Brydeinig yr ugeinfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, a rhannu'r ymchwil ragoriaeth honno â chymuned fyd-eang.

Rydym yn ymarfer diffiniad eang o gerddoriaeth gelf Prydain ers 1900, gan groesawu amrywiaeth o gyd-destunau cerddorol, dulliau a golygfeydd, a chynnal ymchwil ar fywyd a cherddoriaeth amrywiaeth eang o gyfansoddwyr, gan gynnwys Harrison Birtwistle, Peter Maxwell Davies, Michael Finnissy, Alun Hoddinott, Simon Holt, William Mathias, Michael Tippett a Judith Weir.

Mae ein dull yn eang ac yn gynhwysol, ac mae'n cynnwys meysydd fel safbwyntiau archifol, dadansoddol, creadigol a beirniadol-ddamcaniaethol ar gerddoriaeth gyngerdd ôl-1900; dehongli; cerddoriaeth, tirwedd a lle; theatr gerddoriaeth ac opera; cerddoriaeth a hunaniaeth genedlaethol Gymreig; astudiaethau ymchwil yn seiliedig ar ymarfer; ac astudiaethau braslunio.

Mae ein canolfan yn meithrin astudiaethau ymchwil cerddolegol ac ymarfer newydd o greadigrwydd o fewn a rhwng Prifysgol Caerdydd a sefydliadau allanol, ac yn darparu fforwm i unigolion rannu eu hymchwil trwy ddarlithoedd, diwrnodau astudio a chynadleddau.

Amcanion

Rydym yn anelu at:

 • Annog ymchwil golegol i unrhyw agwedd ar gerddoriaeth gelf Prydain ers 1900
 • Meithrin cefnogaeth i'r ddwy ochr i ymchwilwyr sy'n weithredol yn y maes ymchwil hwn
 • Darparu cyfleoedd i rannu a thrafod ymchwil trwy rwydweithio a rhannu gwybodaeth ac digwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd
 • Cefnogi a datblygu gwybodaeth newydd am gerddoriaeth gelf Brydeinig ôl-1900 trwy ddulliau amrywiol o ymholi ysgolheigaidd
 • Hyrwyddo cydweithredu rhwng cerddolegwyr ac ymchwilwyr sy'n seiliedig ar ymarfer ledled y DU ac yn rhyngwladol

Ymchwil

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymchwil ar y cyfansoddwyr a'r pynciau a ganlyn:

 • Harrison Birtwistle
 • John Casken
 • Peter Maxwell Davies
 • Michael Finnissy
 • Alun Hoddinott
 • Simon Holt
 • William Mathias
 • Anthony Powers
 • Ronald Stevenson
 • Michael Tippett
 • Judith Weir
 • Safbwyntiau archifol, dadansoddol, creadigol a beirniadol-ddamcaniaethol ar gerddoriaeth gyngerdd ôl-1900
 • Dehongli
 • Cerddoriaeth, tirwedd a lle
 • Theatr gerddoriaeth ac opera
 • Cerddoriaeth a hunaniaeth Gymreig
 • Cerddoriaeth a hunaniaeth yr Alban
 • Astudiaethau braslunio

Digwyddiadau

Datgelu Max: Diwrnod Astudio Peter Maxwell Davies

Dyddiad: 4 Rhagfyr 2021
Lleoliad: 
Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Caerdydd

I gael rhagor o fanylion, ewch i'r wefan Golden Pages ar gyfer cerddolegwyr.

Rhwydwaith Ymchwil Peter Maxwell Davies (PMD)

Mae'r Rhwydwaith Ymchwil PMD yn grŵp ymchwil sy'n uno ysgolheigion rhyngwladol sydd â diddordeb ym mywyd a cherddoriaeth Peter Maxwell Davies (1934-2016).

Mae'r Rhwydwaith yn darparu fforwm i unigolion rannu eu hymchwil trwy seminarau, darlithoedd a diwrnodau astudio ar-lein ac wyneb yn wyneb, yn ogystal â, lle bo hynny'n briodol, chefnogaeth diwtorial ar-lein dan arweiniad ysgolheigion sefydledig Peter Maxwell Davies.

Ei nod yw:

 • Creu ffocws ar gyfer pob math o ymchwil, dadansoddi a dehongli sy'n canolbwyntio ar fywyd a cherddoriaeth Peter Maxwell Davies.
 • Codi ymwybyddiaeth o gerddoriaeth y cyfansoddwr, a chynyddu'r diddordeb ynddo.
 • Hyrwyddo cydweithredu rhwng ymchwilwyr ledled y DU ac yn rhyngwladol, ac i fynd i'r afael ag anghenion y rhai sy'n ymwneud ag ymchwil gerddorol ar y pwnc hwn, p'un a ydynt yn ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa, yn ysgolheigion annibynnol, yn berfformwyr neu'n gyfansoddwyr, neu'n aelodau cysylltiedig o brifysgolion, conservatoires, colegau a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â cherddoriaeth.
 • Adeiladu cymuned ymchwil ryngweithiol ar-lein ryngwladol i unigolion a grwpiau gysylltu ag ymchwilwyr eraill sy'n rhannu diddordebau yn y maes hwn.

Lansiwyd y Rhwydwaith ym mis Tachwedd 2020. Gellir gweld recordiad o'r digwyddiad ar panopto.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'r rhwydwaith, yna anfonwch ebost at Dr Nicholas Jones ar y cyfeiriad ebost canlynol: pmd.research.network@gmail.com

Rydym hefyd wedi sefydlu tudalen grŵp Facebook ar gyfer y Rhwydwaith. I ymuno â'r grŵp, ewch i'n tudalen Facebook.

Cwrdd â'r tîm

Staff academaidd

Myfyrwyr Ôl-raddedig

Cyhoeddiadau dethol

There was an error trying to connect to API. Please try again later. HTTP Code: 400