Ewch i’r prif gynnwys
Dr Sophie Legge

Dr Sophie Legge

Research Associate, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Yr Ysgol Meddygaeth

Email
leggese8@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8837
Campuses
2.01 - desk 41, Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Bywgraffiad

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio'n bennaf ar gyfraniad ffactorau genetig ac amgylcheddol i ddatblygu seicosis a sgitsoffrenia. Mae gennyf ddiddordeb mewn datgysylltu heterogenedd a dimensiwn sgitsoffrenia drwy nodi adeiladweithiau ffenoteip sy'n ddilys yn fiolegol.

Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn ffarmacolegol, yn benodol mewn perthynas â defnydd clozapine ac amrywiolyn genetig Duffy-null. Roedd fy PhD (a gwblhawyd yn 2016) yn canolbwyntio ar nodi rhagfynegyddion sgitsoffrenia sy'n gwrthsefyll triniaeth, ac achosion genetig niwtropenia a ysgogwyd gan glozapine, effaith andwyol brin ar y gwrthseicotig clozapine .

Cyhoeddiadau

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012