Ewch i’r prif gynnwys
Dr Antonio Pardiñas

Dr Antonio Pardiñas

Research Associate, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
pardinasa@cardiff.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8407
Campuses
2.05, Adeilad Hadyn Ellis, Heol Maendy, Caerdydd, CF24 4HQ

Trosolwg

Mae fy ymchwil yn seiliedig ar rôl ffactorau genynnol yn natblygiad anhwylderau seiciatrig. Rydw i wedi gweithio gyda'r Athro James Walters yn y Ganolfan Ymchwil Feddygol (MRC) ers sawl blwyddyn. Rydym wedi bod yn edrych ar sgitsoffrenia sy'n ymwrthol i driniaethau (TRS), a gydnabyddir yn eang fel y ffurf o’r anhwylder sy’n achosi’r anabledd mwyaf difrifol. Rwy'n aelod o'r Psychosis Research Theme ac yn cydweithredu'n aml â Gweithgor Sgitsoffrenia y Consortiwm Genomeg Seiciatryddol. Rydw i hefyd yn ymwneud â datblygu'r system CRIS gyda NCMH a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Yn ddiweddar, cefais gefnogaeth Gwobr Springboard Academi’r Gwyddorau Meddygol i arwain prosiect ar "Pharmacogenomics of Antipsychotic Treatment and Response" (PATRON, 2020-2023), a fydd yn canolbwyntio ar y cyffur gwrthseicotig, clozapine. Clozapine yw'r unig gyffur sydd wedi'i drwyddedu yn y DU ar gyfer trin TRS. Er ei fod yn gwella symptomau llawer o unigolion, mae wedi'i dan-ragnodi ac yn aml rhoddir y gorau i’r driniaeth yn gynnar ar sail effeithiolrwydd gwael neu sgîl-effeithiau niweidiol. Nod prosiect PATRON yw deall pam mae hyn yn digwydd, a throsi unrhyw wybodaeth newydd yn ddefnydd mwy effeithiol o'r feddyginiaeth hon.

Gall ymchwilwyr ddod o hyd i ddata sy'n gysylltiedig â chyhoeddiadau rydw i wedi bod yn ymwneud â nhw ar wefan Walters Group.

Cyhoeddiadau

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Supervision

Past projects