Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau arbenigol

Down's syndrome

Rydym wedi bod yn dilyn datblygiad gweledol a chyffredinol plant gyda Syndrom Down ers 1992, ac rydym yn awyddus i barhau hynny. Os oes gennych blentyn gyda Syndrom Down ac os ydych yn byw yn Ne Cymru, gallwch gael eich cynnwys.

Dyslexia and colour vision deficiency

Gallwn leihau effeithiau dyslecsia a diffyg golwg lliw drwy asesiad troshaen lliw a cholorimetreg.

Low vision

Os oes gennych anhwylder gweledol, gall ein Clinig Golwg Gwan wneud y gorau o’ch golwg gweddilliol.

Special assessment

Mae ein Clinig Asesu Arbennig yn darparu gofal llygaid i gleifion nad ydyn nhw’n gallu cyfathrebu yn y ffordd arferol.