Ewch i’r prif gynnwys

Optometryddion

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau optometrig sydd o ansawdd uchel i'r cyhoedd a staff a myfyrwyr y Brifysgol. Rydym yn anelu at gadw at safonau uchaf rhagoriaeth glinigol a rhoi cyfle i bawb gael gofal beth bynnag eu hamgylchiadau.

Oherwydd y coronafeirws (COVID-19), mae'r Clinig Llygaid ar gau am y tro. Byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted byddwn wedi ei ailagor. Os oes angen cyngor arnoch am iechyd eich llygaid, ebostiwch eyeclinic@caerdydd.ac.uk.

Rydym wedi ein lleoli yn Yr Ysgol Optometreg lle mae ymchwilwyr sy'n arwain y byd yn archwilio problemau golwg, sy'n golygu bod ein staff bob amser ar flaen y gad gyda'r darganfyddiadau a'r technegau diweddaraf.

Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau optometrig safonol i'r cyhoedd a staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Rydym yn cynnig profion llygaid i gleifion preifat a GIG fel ei gilydd sy’n cynnwys ffotograffiaeth retinol a phrofi UAW.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau arbenigol yn cynnwys asesiadau ar gyfer dyslecsia, diffyg gweld lliw a golwg israddol.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Trefnu apwyntiad

Cysylltwch â ni ar +44 (0)29 2087 4357 neu anfonwch e-bost atom i drefnu apwyntiad.