Ewch i’r prif gynnwys

Gyrru ymlaen ymchwil ar gerbydau trydanol

27 Mehefin 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Electric car
Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, gyda’r Athro Karen Holford, Cyfarwyddwr Ysgol Beirianneg Caerdydd, a Dr Paul Nieuwenhuis, Ysgol Fusnes Caerdydd, yn un o’r cerbydau trydan sy’n cael eu harddangos yn y Brifysgol.

Mae'r Brifysgol wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer creu Canolfan Ragoriaeth ar Gerbydau Trydan amlddisgyblaethol gyntaf y DU.

Bydd yr Ysgol Beirianneg ac Ysgol Fusnes Caerdydd yn cydweithio, a bydd y Ganolfan yn ymchwilio i bob agwedd ar gerbydau trydan gan gynnwys dylunio a gweithgynhyrchu; modelau busnes arloesol; disgwyliadau a chymhelliant defnyddwyr; cyflenwi ynni; a seilwaith codi tâl.

Bydd defnyddio dull amlddisgyblaethol ar gyfer ymchwil a gaiff ei chynnal yn y Ganolfan yn unigryw mewn sawl ffordd. Un enghraifft fydd gallu ymchwilwyr i gysylltu persbectif cerbydau â'r materion yn ymwneud â chynhyrchu trydan. Mae cerbydau trydan mor wyrdd â'r trydan sy'n eu pweru'n unig, ac mae'r potensial y gall cerbydau trydan storio trydan gwyrdd a'i fwydo'n ôl i'r grid pan fydd y gwynt yn gostegu neu'r haul yn peidio â disgleirio yn opsiwn deniadol ar gyfer y dyfodol.

Dywedodd yr Athro Karen Holford, Cyfarwyddwr Ysgol Beirianneg Prifysgol Caerdydd: "Gyda'n gilydd, rydym yn hyderus fod gan Ysgol Fusnes Caerdydd ac Ysgol Beirianneg Caerdydd yr arbenigedd a'r adnoddau i wneud cyfraniad sylweddol i ymchwil i'r rhwystrau yn erbyn defnydd ehangach o gerbydau trydan."

Caiff y cyhoeddiad ynghylch y Ganolfan newydd ei wneud i gynulleidfa o arbenigwyr moduro byd-eang o'r byd academaidd, byd busnes a'r sector cyhoeddus yn yr Uwchgynhadledd Cerbydau Trydan sy'n cael ei chynnal yr wythnos hon yn y Brifysgol (dydd Mercher 27 Mehefin).

Agorir yr uwchgynhadledd gan y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, a bydd yn rhoi llwyfan i alluogi arbenigwyr yn y diwydiant i rannu a chyfnewid gwybodaeth gyda busnesau, ysgolheigion a llunwyr polisïau ar lefel fyd-eang.

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd y Prif Weinidog: "Mae'n hanfodol ein bod yn lleihau allyriadau a gynhyrchir gan y sector trafnidiaeth a bydd cerbydau trydan yn chwarae rhan allweddol yn hyn. Mae heriau'n ein hwynebu, gan gynnwys derbyniad y ceir ymhlith y cyhoedd a datblygu'r dechnoleg ymhellach, ond mae'r dechnoleg hon yn cynrychioli'r dyfodol.

"Mae gan lansiad y ganolfan newydd hon, y gyntaf o'i math yn y DU, rôl bwysig i'w chwarae wrth ddatblygu arloesedd pellach mewn cerbydau trydan. Bydd yn gwella gallu Cymru i gyfrannu'n sylweddol at ddatblygu cerbydau carbon isel, trwy ymchwil a datblygu, a thrwy ddatblygu cwmnïau yn y gadwyn gyflenwi."

Dywedodd Dr Paul Nieuwenhuis o Ysgol Fusnes Caerdydd: "Yn hanesyddol, mae ymchwil ym maes Cerbydau Trydan wedi canolbwyntio ar faterion technolegol ar wahân. Mae cyhoeddi creu Canolfan Cerbydau Trydan amlddisgyblaethol newydd a chynnal yr Uwchgynhadledd Cerbydau Trydan yn dangos cryfder, ansawdd ac ymrwymiad ymchwil ar y cyd ym maes trafnidiaeth gynaliadwy ym Mhrifysgol Caerdydd."

Trefnwyd yr Uwchgynhadledd Cerbydau Trydan gan y Ganolfan Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS) ac ENEVATE. Mae BRASS yn ganolfan ymchwil ryngddisgyblaethol ym Mhrifysgol Caerdydd a gaiff ei hariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) sy'n cyfuno arbenigedd o'r Ysgol Fusnes, Ysgol y Gyfraith a'r Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol. Mae'r ganolfan yn cynnal ymchwil ryngddisgyblaethol o ansawdd uchel yn y gwyddorau cymdeithasol, ac mae'n ymgysylltu â defnyddwyr ymchwil i greu gwybodaeth ac offer a fydd yn hyrwyddo cydberthnasoedd mwy cynaliadwy ymhlith rhanddeiliaid o fewn busnesau, cymdeithas a'r amgylchedd. www.brass.caerdydd.ac.uk

Rhannu’r stori hon