Ewch i’r prif gynnwys

Llwyfan newydd ar gyfer arbenigedd operatig

29 Mehefin 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Opera theatre

Mae llwyfan newydd wedi'i sefydlu ar gyfer cydweithio rhyngddisgyblaethol mewn ymchwil opera o fewn yn ogystal â thu hwnt i'r Brifysgol.

Lansiwyd Ymchwil Rhyngddisgyblaethol mewn Opera Caerdydd (CIRO) yn swyddogol yng nghynhadledd Love to Death: Transforming Opera yr Ysgol Gerdd a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar y cyd â'r Gymdeithas Gerdd Frenhinol.

Dywedodd yr Athro Rachel Cowgill o'r Ysgol Gerdd: "Mae CIRO yn ffordd gyffrous o ddod â gwahanol feysydd o arbenigedd operatig ynghyd o fewn yr Ysgol Gerdd ac ystod o ysgolion academaidd eraill yng Nghaerdydd. Hefyd bydd yn ffordd ffrwythlon o barhau a datblygu ymhellach ein cydweithio gydag Opera Cenedlaethol Cymru, Theatr Cerdd Cymru a chyrff allanol cysylltiedig eraill."

Mae CIRO yn bwriadu cynnal rhaglen o ddigwyddiadau bob blwyddyn, gan gynnwys seminarau (gyda siaradwyr cartref, siaradwyr sy'n ymweld a siaradwyr rhyngwladol), gweithdai, sesiynau darllen, a thrafodaethau panel. Bydd dod ag amrywiaeth mor eang o arbenigeddau ynghyd yn cyfoethogi gwaith unigol yn ogystal ag arwain at gyhoeddiadau, gwaith creadigol newydd, a cheisiadau am gyllid ar gyfer prosiectau ymchwil aml- a rhyngddisgyblaethol.

Daw aelodau CIRO o Ysgolion Cerdd, Gwyddorau Cymdeithasol, Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth, Seicoleg, ac Ieithoedd Ewropeaidd, Cyfieithu a Gwleidyddiaeth. Mae'r sefydliadau allanol a gaiff eu cynrychioli'n cynnwys Opera Cenedlaethol Cymru, Theatr Cerdd Cymru, DARE (partneriaeth rhwng Opera North a Phrifysgol Leeds), ac Opera'r Ddraig.

Rhannu’r stori hon