Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau cerdded amser cinio

30 October 2012

Lunchtime walks

Mae grŵp cerdded amser cinio wythnosol newydd yn cael ei lansio gan Chwaraeon Prifysgol Caerdydd fel rhan o Wythnos Gynaladwyedd 2012.

Ddydd Mercher 31 Hydref, gall staff ymuno â'r daith agoriadol – taith hamddenol o amgylch campws y Brifysgol, a fydd yn para am awr. Bydd y teithiau yn rhoi cyfle i staff ymweld â mannau yn y Brifysgol na fydd yn gyfarwydd iddyn nhw, o bosibl, ynghyd â chyfle i ymarfer corff yn hamddenol.

Bydd y daith yn dechrau am 12.30pm o Ganolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd ar Senghennydd Road (wrth ymyl Undeb y Myfyrwyr), gan oedi'n achlysurol ar hyd y ffordd er mwyn i aelodau eraill o staff allu ymuno â'r daith. Dylai staff sy'n dymuno ymuno â'r daith fod yn y mannau ymuno dynodedig ar yr adegau a nodir isod.

I wneud y daith yn brofiad mwy cyfforddus, anogir staff i wisgo esgidiau a dillad addas ar gyfer cerdded ac amgylchiadau'r tywydd y diwrnod hwnnw.

Bydd llwybrau gwahanol, gan gynnwys rhai hirach, yn dilyn wrth i'r grŵp ddatblygu.

Mannau ymuno ac amseroedd

Mannau ymuno ac amseroedd, 31 Hydref 2012

12.30pm Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd

Cwrdd yn Nerbynfa'r Ganolfan

12.35pm Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i'r fynedfa

12.45pm Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Ymuno ger giatiau'r prif faes parcio

12.55pm Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i fynedfa Adeilad y Gyfraith

1.00pm Canolfan Ddiogelwch Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i'r fynedfa

1.05pm Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i fynedfa Plas y Parc

1.10pm Adeilad y Dyniaethau Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i'r brif fynedfa

1.15pm Adeilad Julian Hodge Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i'r brif fynedfa

1.25pm Tafarn Woodville

Ymuno y tu allan i'r brif fynedfa

1.30pm Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd

Ymadael ger y fynedfa

1.35pm Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i'r fynedfa

1.45pm Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Ymadael ger giatiau'r prif faes parcio

1.55pm Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i fynedfa Adeilad y Gyfraith

2.00pm Canolfan Ddiogelwch Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i'r fynedfa

2.05pm Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i fynedfa Plas y Parc

2.10pm Adeilad y Dyniaethau Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i'r brif fynedfa

2.15pm Adeilad Julian Hodge Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i'r brif fynedfa

2.25pm Tafarn Woodville

Ymadael y tu allan i'r brif fynedfa

2.30pm Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd

Rhannu’r stori hon