Ewch i’r prif gynnwys

Teithiau cerdded amser cinio

30 Hydref 2012

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Lunchtime walks

Mae grŵp cerdded amser cinio wythnosol newydd yn cael ei lansio gan Chwaraeon Prifysgol Caerdydd fel rhan o Wythnos Gynaladwyedd 2012.

Ddydd Mercher 31 Hydref, gall staff ymuno â'r daith agoriadol – taith hamddenol o amgylch campws y Brifysgol, a fydd yn para am awr. Bydd y teithiau yn rhoi cyfle i staff ymweld â mannau yn y Brifysgol na fydd yn gyfarwydd iddyn nhw, o bosibl, ynghyd â chyfle i ymarfer corff yn hamddenol.

Bydd y daith yn dechrau am 12.30pm o Ganolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd ar Senghennydd Road (wrth ymyl Undeb y Myfyrwyr), gan oedi'n achlysurol ar hyd y ffordd er mwyn i aelodau eraill o staff allu ymuno â'r daith. Dylai staff sy'n dymuno ymuno â'r daith fod yn y mannau ymuno dynodedig ar yr adegau a nodir isod.

I wneud y daith yn brofiad mwy cyfforddus, anogir staff i wisgo esgidiau a dillad addas ar gyfer cerdded ac amgylchiadau'r tywydd y diwrnod hwnnw.

Bydd llwybrau gwahanol, gan gynnwys rhai hirach, yn dilyn wrth i'r grŵp ddatblygu.

Mannau ymuno ac amseroedd

Mannau ymuno ac amseroedd, 31 Hydref 2012

12.30pm Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd

Cwrdd yn Nerbynfa'r Ganolfan

12.35pm Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i'r fynedfa

12.45pm Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Ymuno ger giatiau'r prif faes parcio

12.55pm Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i fynedfa Adeilad y Gyfraith

1.00pm Canolfan Ddiogelwch Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i'r fynedfa

1.05pm Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i fynedfa Plas y Parc

1.10pm Adeilad y Dyniaethau Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i'r brif fynedfa

1.15pm Adeilad Julian Hodge Prifysgol Caerdydd

Ymuno y tu allan i'r brif fynedfa

1.25pm Tafarn Woodville

Ymuno y tu allan i'r brif fynedfa

1.30pm Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd

Ymadael ger y fynedfa

1.35pm Ysgol Mathemateg Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i'r fynedfa

1.45pm Prif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Ymadael ger giatiau'r prif faes parcio

1.55pm Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i fynedfa Adeilad y Gyfraith

2.00pm Canolfan Ddiogelwch Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i'r fynedfa

2.05pm Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i fynedfa Plas y Parc

2.10pm Adeilad y Dyniaethau Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i'r brif fynedfa

2.15pm Adeilad Julian Hodge Prifysgol Caerdydd

Ymadael y tu allan i'r brif fynedfa

2.25pm Tafarn Woodville

Ymadael y tu allan i'r brif fynedfa

2.30pm Canolfan Ffitrwydd a Sboncen Prifysgol Caerdydd

Rhannu’r stori hon